Aktualności
O podróżach J.M.Ossolińskiego Ser­decz­nie zapra­szamy na...
Czytaj Więcej
 
BRUDNOPIS — wystawa w ramach programu głównego Think Tank lab Triennale W Osso­li­neum zosta­nie zapre­zen­to­wana...
Czytaj Więcej
Dnia 3 grudnia 2015 r. Ossolineum pracuje krócej Uprzej­mie infor­mu­jemy, że...
Czytaj Więcej
Zbiory
Hagada z ossolińskich zbiorów W zbio­rach Osso­li­neum znaj­duje...
Czytaj Więcej
Ogłoszenia
Ossolineum w okresie Bożego Narodzenia Infor­mu­jemy, że w okre­sie...
Czytaj Więcej
Edukacja
Dział edukacji i Prezentacji Zbiorów ... (...)
Zobacz Ofertę Edukacyjną
Usługi
Świadczymy Usługi(...)
Zobacz Cennik Usług