Aktualności
Kwerenda rysunku polskiego z Muzeum Lubomirskich w zbiorach Biblioteki Stefanyka – zadanie dofinansowane przez MKiDN Zakład Naro­dowy im. Osso­liń­skich...
Czytaj Więcej
 
Mickiewiczowskie Zaduszki w Ossolineum Z oka­zji 160. rocz­nicy śmierci...
Czytaj Więcej
Z ossolińskiej kolekcji — wykłady 2015/2016 Zapra­szamy do zapo­zna­nia...
Czytaj Więcej
Zbiory
Hagada z ossolińskich zbiorów W zbio­rach Osso­li­neum znaj­duje...
Czytaj Więcej
Ogłoszenia
Wilk” syty i Ossolineum całe. Wyda­nie nie­dru­ko­wa­nej...
Czytaj Więcej
Edukacja
Dział edukacji i Prezentacji Zbiorów ... (...)
Zobacz Ofertę Edukacyjną
Usługi
Świadczymy Usługi(...)
Zobacz Cennik Usług