Aktualności
BRUDNOPIS — wystawa w ramach programu głównego Think Tank lab Triennale W Osso­li­neum zosta­nie zapre­zen­to­wana...
Czytaj Więcej
 
Dnia 3 grudnia 2015 r. Ossolineum pracuje krócej Uprzej­mie infor­mu­jemy, że...
Czytaj Więcej
Kwerenda rysunku polskiego z Muzeum Lubomirskich w zbiorach Biblioteki Stefanyka – zadanie dofinansowane przez MKiDN Zakład Naro­dowy im. Osso­liń­skich...
Czytaj Więcej
Zbiory
Hagada z ossolińskich zbiorów W zbio­rach Osso­li­neum znaj­duje...
Czytaj Więcej
Ogłoszenia
Wilk” syty i Ossolineum całe. Wyda­nie nie­dru­ko­wa­nej...
Czytaj Więcej
Edukacja
Dział edukacji i Prezentacji Zbiorów ... (...)
Zobacz Ofertę Edukacyjną
Usługi
Świadczymy Usługi(...)
Zobacz Cennik Usług