Struktura organizacyjna ZNiO

 

Zobacz także/ See also:


Dyrekcja / Management

Dyrektor/Director
Dr Adolf Juzwenko

Wicedyrektor / Deputy Director 
Dr Mariusz Dworsatschek

Wicedyrektor / Deputy Director 
Dr Marcin Hamkało

Wicedyrektor  / Deputy Director 
Mgr inż. Janusz Szczytkowski

Redaktor Naczelny Wydawnictwa Ossolineum
/ Editor-in-chief at the 
Ossolineum Publishing House
Dariusz Sośnicki

Sekretariat/Office

Dział Finansowo-Księgowy / Financial Department
Mgr Jolanta Kulińska-Siewior (główna księgowa/main accountant)


BIBLIOTEKA  OSSOLINEUM
/  Ossolineum Library

Działy podstawowe / General Departments

Dział Informacji Naukowej / Scientific Information Department
Dr Marta Pękalska (kierownik /the head)

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych /
Book Storage and Circulation Department
Krzysztof Gluziński (kierownik/the head)

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych / Acquisitions Department
Mgr Irena Gybej-Dworsatschek(kierownik /the head)

Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych / Cataloging Department
Mgr Lech Czyżewski (kierownik /the head)

Dział Nowych Druków Ciągłych / New Serials Department
Mgr Dorota Mączka (kierownik /the head)

Dział Kontroli Zbiorów/ Control Department
Mgr Bożena Boczulak-Hołyńska (kierownik /the head)


Zbiory specjalne / Special Collections

Dział Rękopisów / Manuscripts Department
Mgr Elżbieta Ostromęcka (kierownik /the head)

Dział Starych Druków / Early Imprints Department
Dr Dorota Sidorowicz-Mulak (kierownik /the head)

Dział Dokumentów Życia Społecznego / Documents of Social Life Department
Mgr Iwona Zygmuntowicz (kierownik/the head)

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych / Microforms and Digital Resources Department
Mgr Violetta Szymczyk (kierownik /the head)

Gabinet Kartografii / Cartography Department
Mgr Piotr Galik (kierownik /the head)

Archiwum Zakładowe / Archive
Mgr Olga Bromke (kierownik//the head)


MUZEUM   KSIĄŻĄT   LUBOMIRSKICH
/ Museum of the Lubomirski Princes

Dział Sztuki / Department of Art
Mgr Katarzyna Kenc (kierownik /the head)

Dział Numizmatyczny / Numismatic Department
Dr Łukasz Koniarek (kierownik / the head)

Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów / Department of Education and Collections Presentation
Mgr Beata Salamon (kierownik / the head)

Główny Konserwator Zbiorów / Chief Conservator of Collections
Mgr Katarzyna Kroczak

Dział Głównego Konserwatora Zbiorów / Department of the Chief Conservator of Collections
Mgr Katarzyna Kroczak (kierownik /the head)

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych / Department of the Chief Stocktaker of Museum Collections

Pracownia Introligatorska / Binding Workroom
Mgr Krzysztof Palka (kierownik /the head)

Pracownia Reprograficzna / Copy and Photo Workroom
Halina Kreczko (kierownik /the head)

 

MUZEUM PANA TADEUSZA  
/ The Pan Tadeusz Museum

Sekcja Wystawy Głównej Muzeum Pana Tadeusza
Mgr Małgorzata Orzeł (kustosz rękopisu „Pana Tadeusza”)

Zespoły Programowe Muzeum Pana Tadeusza

Dział Obsługi Widowni Muzeum Pana Tadeusza

Sekcja Administracyjno-Techniczna Muzeum Pana Tadeusza

Gabinety Świadków Historii:
Witnesses to History Departments
   Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich
   Gabinet Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich
Mariusz Urbanek (kierownik Gabinetów / the head of Departments)

Dział Marketingu ZNiO

 

WYDAWNICTWO  OSSOLINEUM
/  Ossolineum Publishing House

Dariusz Sośnicki (redaktor naczelny / editor-in-chief)

 

Pozostałe Działy / Other Departments

Dział Administracyjno-Techniczny / Administrative and Technical Department
Mgr Marek Adamczyk (kierownik/the head)

   Sekcja Administracyjna / Administrative Section
   Sekcja Techniczna / Technical Section

Dział Technologii Informatycznych ZNiO/ IT Department
Mgr inż. Michał Kisiel  (kierownik//the head)

Sekcja Zamówień Publicznych

 

Pełnomocnik ZNiO we Lwowie

 

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy ZNiO


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz