Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum – II etap

Konserwacja ossolińskich zabytków rękopiśmiennych realizowana w ramach zadań dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W roku 2015 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu kontynuuje prace konserwatorskie ważnych dla kultury narodowej zabytków rękopiśmiennych, dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trwa II etap realizacji zadania „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”, w ramach którego zabezpieczonych zostanie kolejnych 60 dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami, spisanych na pergaminie lub papierze. Warto nadmienić, że w roku 2014 konserwacją objęto 140 bardzo cennych zabytków dokumentujących historię Polski.

Dzięki uzyskanej w roku bieżącym kolejnej dotacji na „Konserwację literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów”, w ciągu najbliższych dwóch lat konserwacją objętych będzie 15 innych rękopisów w postaci poszytów i kodeksów zawierających utwory literackie i dokumenty z różnych epok.

Prace konserwatorskie są realizowane przez konsorcjum Gorek Restauro, Hanna Machaj. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwają konserwatorzy z ossolińskiej pracowni.

Realizacja zadania „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum” zakończy się w grudniu 2015 roku, kiedy to w ramach jego promocji zorganizowana zostanie wystawa najciekawszych dokumentów, połączona z prezentacją na planszach przebiegu prac konserwatorskich. W dniu otwarcia ekspozycji, w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, odbędzie się jednodniowa sesja poświęcona zagadnieniom badania i konserwacji tej grupy zabytków rękopiśmiennych.

Link do I etapu realizacji zadania

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.