Konserwacja „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa Janusza Witwickiego” ze zbiorów Ossolineum. Zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W roku 2014 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie do zadania „Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa inż. Janusza Witwickiego (1929-1946) konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów makiety”. Jest ono realizowane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 1. Ochrona zabytków.

W ramach projektu do 15 października br. zakończona zostanie konserwacja tego unikalnego modelu architektonicznego znajdującego się obecnie w zbiorach Ossolineum. „Panorama” ukazuje wygląd Lwowa w latach 1772-75 i obejmuje zabudowę w obrębie obwarowań miejskich z niektórymi przyległościami. Wszystkie budowle wykonane przez twórców makiety charakteryzuje niezwykła wierność i precyzja w odtworzeniu detali. Dodatkowym elementem makiety jest szkic olejny na płótnie naklejony na sklejkę stanowiący tło do „Panoramy”.

Po przeprowadzeniu konserwacji polegającej na oczyszczeniu zabrudzeń, usunięciu zaplamień, naprawieniu uszkodzeń mechanicznych i uzupełnieniu brakujących elementów zgodnie z posiadaną dokumentacją inż. J. Witwickiego, makieta będzie eksponowana w Hali Stulecia gdzie przygotowana zostanie ciekawa ekspozycja.

W wyniku przetargu wykonawcą prac jest Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa Ars Veta w Grębocinie, ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin. Prace konserwatorskie przy „Panoramie” wykonywane są w budynku Ossolineum przy ul. Sołtysowickiej 24 przez artystów plastyków: Tomasza Fronczka i Adama Grocholskiego, natomiast „Tło” w pracowni Ars Veta w Grębocinie. Prace odbywają się na podstawie zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu programu opracowanego przez mgr Małgorzatę Grocholska, Konserwatora Zbiorów ZNiO. Prace rozpoczęto 18 czerwca. Ich zaawansowanie oceniła w dniu 22 lipca komisja konserwatorska z udziałem min przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków – Sławomira Bujaka, prezesa zarządu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa – Andrzeja Baworowskiego, wykonawców oraz przedstawicieli Ossolineum. Komisja wysoko oceniła dotychczas przeprowadzone prace i zaakceptowała projekt oświetlenia wewnętrznego makiety

W dniu 17 lipca odbyło się spotkanie w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, w którym uczestniczyła Małgorzata Grocholska oraz Dariusz Subocz. Celem spotkania było omówieni programu prac konserwatorskich przy szkicu „Tła” Panoramy oraz jego weryfikacja w punkcie dotyczącym wymiany podłoża obrazu. Po dyskusji zdecydowano się na usunięcie sklejki i umieszczenie zdublowanego obrazu na stelażu drewniano-aluminiowym. W trakcie komisji Firma Linea z Wrocławia wykonała dokumentację fotograficzną i filmową omawianych zagadnień. Dokumentacja taka, powstająca także przy konserwacji Panoramy, będzie stanowiła podstawę późniejszych projektów multimedialnych oraz materiałem na film promujący zadanie.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.