Godziny pracy

Biblioteka Ossolineum pracuje w reżimie sanitarnym, z zastosowaniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi zasadami (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 V 2021, z późn. zmianami – Dz. U. 2021, poz. 2311):

Czytelnicy proszeni są o:

  • zasłanianie ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (także podczas korzystania w czytelni)
  • dezynfekowanie dłoni przy wejściu do każdej czytelni, katalogu głównego i wypożyczalni (zapewniamy środki do dezynfekcji)
  • przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry)

Stanowiska w czytelniach są dezynfekowane przez obsługę po zakończeniu każdej wizyty czytelnika. Prosimy też, aby Czytelnicy przeziębieni i chorzy wstrzymali się z wizytą w ZNiO do czasu wyzdrowienia.

 

Godziny pracy

Czytelnia Główna poniedziałek-piątek (bez sobót)
w godzinach 9.00 – 18.00
przerwa na wietrzenie: 13.30 – 14.00
Pozostałe czytelnie Biblioteki
(w budynku gł. na ul . Szewskiej
i w budynku na ul. Sołtysowickiej)
poniedziałek-piątek
w godz. 9.00 – 15.00
Katalog Główny poniedziałek-piątek
w godz. 10.00 – 18.00

 

Ze względu na wymogi sanitarne i ograniczoną liczbę miejsc w czytelniach prosimy o skracanie czasu korzystania z wszystkich agend Biblioteki do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich czytelniach (zgodnie z wytycznymi rządowymi: 1 osoba na 10 m2), każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji!

W Czytelni Głównej:
1. Rezerwacji można dokonywać maksymalnie na 3 dni. Kolejną rezerwację można zrobić po wykorzystaniu poprzedniej lub po jej anulowaniu.
2. O zrezygnowaniu z zarezerwowanego miejsca należy niezwłocznie poinformować (telefonicznie lub emailowo) obsługę Czytelni.
3. W przypadku nieprzybycia Czytelnika na umówiony termin, po dwóch godzinach rezerwacja będzie automatycznie anulowana.

 

Czytelnia Główna 10 miejsc
(w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
W okresie epidemii nie będą dostępne miejsca i szafki dla pracowników naukowych
zapisy_biblioteka@ossolineum.pl
(w tytule emaila prosimy o podanie,
że chodzi o rezerwację miejsca w czytelni)
lub tel. (71) 335 64 64
Czytelnia Rękopisów 1 miejsce rekopisy@ossolineum.pl
Czytelnia Starych Druków 1 miejsce stare.druki@ossolineum.pl
Czytelnia Mikroform 2 miejsca mikroformy@ossolineum.pl
Czytelnia Kartografii 1 miejsce kartografia@ossolineum.pl
Czytelnia Czasopism 4 miejsca czasopisma@ossolineum.pl
Czytelnia DŻS-ów 1 miejsce dokumenty.zycia.spolecznego@ossolineum.pl
Czytelnia Działu Sztuki 1 miejsce dzialsztuki@ossolineum.pl

 

Składanie zamówień

Zamówienia do Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism można składać wyłącznie drogą elektroniczną, co najmniej dzień przed zarezerwowaną wizytą – ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Osobom, które nie mają możliwości elektronicznego złożenia zamówienia do Czytelni Głównej, pomocą służą bibliotekarze dyżurni i pracownicy Działu Informacji Naukowej.

 

Ograniczenia w liczbie składanych zamówień:

Czytelnia Główna – 5 rewersów. Pięć woluminów zamówionych z magazynów można odłożyć na 3 dni do odpowiednich pojemników przy stanowisku obsługi Czytelni. Prolongowanie terminu na kolejne 3 dni jest możliwe tylko wtedy, kiedy czytelnik ma zarezerwowany kolejny termin wizyty w Czytelni.
Zamówienie jednorazowo większej ilości materiałów wymaga zgody dyżurnego bibliotekarza.

Czytelnia Czasopism – 3 tytuły po 3 roczniki

Przy zamówieniach do pozostałych czytelni – sugerujemy wcześniejsze ustalenie (drogą emailową) tematyki wizyty lub złożenie wstępnego zamówienia na konkretne obiekty.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi regulaminami, zbiory zdigitalizowane i zmikrofilmowane udostępniane są wyłącznie w formie kopii.

 

Korzystanie z katalogów i księgozbiorów podręcznych

*  Z katalogów kartkowych, z księgozbioru podręcznego oraz z terminali komputerowych będzie można korzystać wyłącznie w jednorazowych rękawiczkach.

 

Wypożyczalnia Miejscowa

poniedziałek-piątek w godz. 1o.00 – 12.00.

Na odwiedziny w Wypożyczalni nadal obowiązują zapisy – poprzez email: zapisy_biblioteka@ossolineum.pl (w tytule proszę podać, że chodzi o wizytę w wypożyczalni) lub tel.: (71) 335 64 65

Zamówienia do Wypożyczalni Miejscowej należy składać  co najmniej dzień przed zarezerwowaną wizytą – ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

 

Kwarantanna druków

Druki zwracane w ramach wypożyczalni nadal podlegają trzydniowej kwarantannie i są w tym czasie będą niedostępne.

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Kontakt:


Szatnia

(parter, klatka C) – będzie czynna w godz. 10.00 – 18.00

Kwerendy i zamówienia reprograficzne

Cały czas na bieżąco są realizowane kwerendy mailowe i telefoniczne oraz zamówienia reprograficzne przesyłane pocztą elektroniczną.
Kontakt do Działu Informacji Naukowej:
informacja@ossolineum.pl oraz tel. (71) 335 64 57.
Kontakt do Działu Reprografii:
reprografia@ossolineum.pl


O kolejnych zmianach w funkcjonowaniu Zakładu Narodowego będziemy Państwa informować. Zachęcamy do korzystania z ossolińskich zbiorów cyfrowych. O tym, jakie to kolekcje i gdzie są dostępne, można przeczytać na stronie:

#zostańwdomu – Ossolineum prezentuje swoje zbiory online

 

Aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

 Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz