Kwerenda rysunku polskiego z Muzeum Lubomirskich w zbiorach Biblioteki Stefanyka – zadanie dofinansowane przez MKiDN

MKiDN

MKiDN

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w maju br. rozpoczął dwuletni projekt badań pt. Kwerenda rysunku polskiego z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich zawarł z MKiDN umowę nr 02805/15/FPK/DDK w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego zagranicą na łączną kwotę dofinansowania 82 600,00 zł:

  • w 2015 r. są to 53 100,00 zł ,
  • w 2016 r. przewidziana została suma 29 500,00 zł.

Wkład własny Ossolineum łącznie wynosi 70 702,85 zł:

  • w 2015 r. są to 32 568,25 zł ,
  • w 2016 r. będzie to 38 134,60 zł.

Łączny koszt zadania w latach 2015–2016 wynosi 153 302,85 zł.

Przedmiotem badań, prowadzonych we współpracy z Instytutem Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, jest przedwojenna kolekcja rysunku polskiego Muzeum Lubomirskich. Kolekcja ta, zawierająca prace Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Juliusza Kossaka, Kazimierza Sichulskiego, Fryderyka Pautscha, Witolda Wojtkiewicza, a także Napoleona Ordy, Józefa Tabaczyńskiego, Franciszka i Brunona Tepów, Andrzeja i Wojciecha Grabowskich oraz wielu innych znakomitych artystów, po II wojnie światowej pozostała we Lwowie. Prace prowadzone są na podstawie przedwojennych źródeł inwentarzowych i mają na celu ustalenie liczby rysunków zachowanych w zbiorach Instytutu oraz ich aktualnych numerów inwentarzowych. Ponadto przeprowadzany jest przegląd konserwatorski odnalezionych obiektów, który pozwoli w przyszłości na opracowanie programów konserwatorskich zabezpieczających zbiory. Uzyskane w trakcie badań dane na temat kolekcji umożliwiają starania o jej digitalizację.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.