Rozpoczęcie realizacji II etapu zadania „Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum”

Dnia  5 marca 2014 r. odbyła się w Warszawie komisja konserwatorska, której celem było zapoznanie się z opracowanymi przez wykonawców programami konserwatorskimi do sześciu rękopisów pozostałych do zakonserwowania w roku bieżącym. Tym samym rozpoczął się II etap zadania „Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum” realizowanego dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu w pracowni konserwatorskiej Firmy Gorek Restauro uczestniczyli: ze strony konsorcjum – konserwatorki Monika Karwowska-Gorek i Hanna Machaj, ze strony Ossolineum – Małgorzata Grocholska i Katarzyna Kroczak oraz rzeczoznawcy Maria Woźniak i Mirosława Wojtczak.

Każdy z poddawanych obecnie konserwacji rękopisów został poddany szczegółowej analizie. Wykonawcy przedstawili wyniki badań pH papieru, zawartości jonów żelaza oraz zdjęcia mikroskopowe i w świetle UV atramentów i pieczęci pozwalające ocenić ich stan zachowania.

Omówiono problemy związane z kąpielami obiektów w celu poprawienia ich kondycji, wypłukania zanieczyszczeń i podniesienia pH papieru. Przedmiotem dyskusji były też zagadnienia związane z zabezpieczaniem pieczęci i nietrwałych atramentów zwłaszcza w rękopisie H. Sienkiewicza.

Informacja o I etapie realizacji zadania


Przygotowane przez Wykonawców zestawienia oceny stanu zachowania obiektów, wyników badań i programów prac konserwatorskich

Przygotowane przez wykonawców zestawienia oceny stanu zachowania obiektów, wyników badań i programów prac konserwatorskich

Dyskusja nad konserwacją dzieł Henryka Sienkiewicza

Dyskusja nad konserwacją dzieł Henryka Sienkiewicza


Uszkodzenia mikrobiologiczne, rozmycia atramentów pod wpływem wilgoci pod lupą. Rękopis H. Sien

Uszkodzenia mikrobiologiczne, rozmycia atramentów pod wpływem wilgoci pod lupą. Rękopis H. Sienkiewicza

Dokumenty z autografami królewskimi. Uszkodzenia papieru i pieczęci

Dokumenty z autografami królewskimi. Uszkodzenia papieru i pieczęci


W trakcie oceniania stanu zachowania dokumentów z pieczęciami papierowymi

W trakcie oceniania stanu zachowania dokumentów z pieczęciami papierowymi

Ocena stanu zachowania obiektów. Zdjęcia mikroskopowe oraz w UV

Ocena stanu zachowania obiektów. Zdjęcia mikroskopowe oraz w UV


Zespół rękopisów z dokumentami po demontażu. Omawianie programów konserwatorskich

Zespół rękopisów z dokumentami po demontażu. Omawianie programów konserwatorskich

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.