Zbiorcze katalogi i bazy danych

Bazy Biblioteki Narodowej w Warszawie NUKAT - zbiorczy katalog polskich bibliotek naukowych i akademickich KARO - katalog rozproszony bibliotek polskich FIDKAR - multiwyszukiwarka przeszukująca katalogi wielu bibliotek polskich Zbiory archiwalne online Informator Nauki Polskiej Internetowy System Aktów Prawynych The European Library Karksruher Virtueller Katalog KVK OCLC WorldCat

Biblioteki Śląskie

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Biblioteka Instytutu Śląskiego w Opolu Biblioteka Śląska, Katowice Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna) Biblioteka Uniwersytetu Ostrawskiego (Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna) Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie (Moravskoslezská vědecká knihovna v

Wybrane bazy danych

Bibliografia historii polskiej Baza biogramów XX i XXI wieku Polska Bibliografia Literacka Bibliografia Bara - Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX w.
ARTON - Polska Literatura Humanistyczna Bibliografia Historii Śląska Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska Bibliografia Etnografii Polskiej Bibliografia Estreichera Wirtualna Biblioteka Nauki Biblioteka Nauki CEON Index Translationum

Zdigitalizowne katalogi kartkowe

Katalog Biblioteki Jagiellońskiej (do 1949 roku włacznie) Katalog książek Biblioteki UMK w Toruniu Katalog czasopism Biblioteki UMK w Toruniu Katalogi zdigitalizowane Bilioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Katalog kartkowy książek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Katalog kartkowy sprawozdań i czasopism zagranicznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Cyfrowe Katalogi Kartkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Biblioteki i Archiwa Cyfrowe

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Cyfrowy Dolny Śląsk Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych Narodowe Archiwum Cyfrowe Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Repozytorium cyfrowe instytutów naukowych Repozytorium cyfrowe IBL PAN Biblioteki cyfrowe w Polsce (regionalne, instytucjonalne) Federacja Bibliotek Cyfrowych DOAR (Directory of Open Access Repositories) Europeana World Digital Library

Czasopisma on-line

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Serwisy i bazy czasopism (polskie i obce) Portal czasopism naukowych

Biblioteki we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytecka Miejska Biblioteka Publiczna Mediateka Dolnośląska Biblioteka Publiczna im.T.Mikulskiego Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego Biblioteka Akademii Muzycznej Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

Biblioteka Narodowa oraz Biblioteki Uniwersyteckie w Polsce

Biblioteka Narodowa w Warszawie Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Biblioteka Jagiellońska, Kraków Biblioteka UMCS w Lublinie Biblioteka KUL Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Biblioteka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego Biblioteka UMK w Toruniu Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze

Linki do baz danych

Linki zgormadzone przez Bibliotekę Jagiellońską Linki zgromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego