Katalogi

« Katalog Komputerowy (Virtua VTLS - od 1999)

Książki i czasopisma XIX-XX wieku

« Katalog kartkowy książek (do 1998) « Katalog kartkowy czasopism « Zgłaszanie błędów do katalogów kartkowych « Czasopisma polskie wydane do 1945 roku znajdujące się w Bibliotece im. V.Stefanyka we Lwowie

Rękopisy

« Katalog rękopisów zinwentaryzowanych « Katalog rękopisów akcesyjnych

Stare druki

« Wykaz starych druków dostępnych na DVD i mikrofilmach (Projekt Norweski) « Wyszukiwarka starych druków dostępnych na DVD i mikrofilmach (Projekt Norweski) « Inwentarz druków XVII-XVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)

Dokumenty Życia Społecznego

« Katalog Działu Dokumentów Życia Społecznego (od X 2004) « Katalog Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia

Zdigitalizowane zbiory ZNiO

« Wyszukiwarka starych druków dostępnych na DVD i mikrofilmach (Projekt Norweski) « Wyszukiwarka zasobów zdigitalizowanych (Projekt Marszałkowski) « Katalog zbiorów cyfrowych « Dostępne są w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Pozostałe zbiory

« Katalog Gabinetu Kartografii « Katalog zasobów gromadzonych na CD i DVD
Więcej linków »
« EBIB Elektroniczna Biblioteka