Kontakt

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ul. Szewska 37,
50-139 Wrocław
znio@znio.pl
NIP 897-10-82-476

Szewska 37

centrala tel.: (71) 344 44 71 do 76
faks: (71) 344 85 61