Założenia i cele projektu
Digitalizacja starych druków Konserwacja rękopisów
 
     
     
Stan prac
Wyszukiwanie
Prezentacja
w technologi Flash

rozmiar pliku 80 MB
Konserwacja i digitalizacja
zbiorów Biblioteki
Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu
WYSTAWA

 


 
Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG
pn. "Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu"