Strona tytułowa Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 Następny
Ferdinand Bol (1616-1680)

PORTRET MĘŻCZYZNY, ok.1637

Piórko, bistr, lawowania bielą i czerwona kredka; papier ze znakiem wodnym; wym.: 106 x 82 mm, podklejenie nowym papierem
Prow.: zbiór Lubomirskiego
Nr d. inw. 8724

Rysunek przyjęty do zbiorów jako praca Rembrandta i włączony do katalogu rysunków Rembrandta wydanego przez O. Benescha. Pokazany na wystawie warszawskiej (1956). W recenzjach z wystawy zastrzeżenia co do atrybucji zgłaszał H. Gerson, a J. Rosenberg widział w rysunku raczej pracę F. Bola. W. Sumowski uznał rysunek za szkic do znajdującego się w muzeum w Schwerinie portretu mężczyzny autorstwa F. Bola (repr.: Blankert 1982, nr 99, pl.108). Na portrecie, inaczej niż w projekcie, mężczyzna trzyma w prawej ręce rękawiczkę Inną formę ma też mankiet na lewej ręce. Autorstwo Bola potwierdzali kolejni autorzy: J.G. van Gelder, E. Haverkamp-Begemann, a także O. Benesch w drugim wydaniu katalogu rysunków Rembrandta. Jedynie M. Bernhard powróciła do autorstwa Rembrandta. A. Blankert, ostatni monografista Bola, zgadza się z W. Sumowskim, że rysunek jest szkicem do obrazu w Schwerinie.

Bibl.: Benesch 1954/57, nr 438, il.489; Gerson 1956, s.283; Rosenberg 1956, s.69; Sumowski 1956/57, s.256, il.3; Gelder 1961, s.150; Haverkamp-Begemann 1961, s.27; Benesch 1973, s.103, nr 438, il.521; Bernhard 1976, II, s.216 il.; Sumowski 1979/85, nr 100 il.; Blankert 1982,przy nr 99, pl.203 C. Wystawy: Warszawa 1956, nr 111