Strona tytułowa Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 Następny
Ferdinand Bol (1616-1680)

STUDIUM POSTACI DO SCENY "KOBIETY U GROBU CHRYSTUSA", przed 1644

Piórko, pędzel, ciemnobrązowy atrament; papier; wym.: 158 x 116 mm
Prow.: zbiór Lubomirskiego
Nr d. inw. 8721

Rysunek przyjęty do zbiorów jako praca Rembrandta, z taką atrybucją pokazany na wystawie warszawskiej (1956). W recenzji z wystawy O. Benesch zasugerował autorstwo F. Bola. W. Sumowski uznał tę pracę za szkic przygotowawczy do rysunku (repr.: Sumowski 1979/85, nr 97 il.) postaci jednej z dwu kobiet, poprzedzający obraz Bola z 1644 r. Kobiety u grobu Chrystusa (repr.: Blankert 1982, pl.200 D i pl.4). Opinię Sumowskiego potwierdza A. Blankert, autor monografii F. Bola.W. Sumowski stwierdza, że charakter kreski w rysunku przypomina znajdujący się w Muzeum Narodowym w Sztokholmie szkic Rembrandta do akwaforty Żydowska narzeczona (repr.: Benesch 1954/57, il.322)

Bibl.: Benesch 1956, s.203; Sumowski 1956/57, s.235, il.77; Wegner 1973, s.52 (przy nr 281); Sumowski 1979/85, nr 98 il.; Blankert 1982, przy nr 17, pl.201 A. Wystawy: Warszawa 1956, nr 112, il.63