Strona tytułowa Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 Następny
Ferdinand Bol (1616-1680)

ZWIASTOWANIE, ok.1645

Czerwona kredka, papier żeberkowany, podklejony nowym papierem; wym.: 190 x 313 mm Prow.: zbiór Lubomirskiego
Nr d. inw. 8709

Rysunek przyjęty do zbiorów jako dzieło Rembrandta, z tą atrybucją eksponowany na wystawie warszawskiej (1956). W późniejszych opracowaniach wiązany z twórczością F. Bola. W. Sumowski zwrócił uwagę na rysunek Bola ze sceną Zwiastowania ze zbiorów w Coburgu oraz na szkic z kolekcji Lorda Dalhousie (repr.: Sumowski 1979, nr 147* i 233*). Zbliżona kompozycja Zwiastowania występuje w berlińskim rysunku C. van Renesse, korygowanym przez Rembrandta (repr.: H. Bevers, P. Schatborn, B. Welzel, Rembrandt: the Master and his Workshop, II, London 1991, il.5). P. Schatborn w 1998 r. w oparciu o fotografię potwierdził autorstwo Bola.

Bibl.: Benesch 1956, s.203; Gerson 1956, s.283; Sumowski 1979/85, nr 153* il. Wystawy: Warszawa 1956, nr 108.