Strona tytułowa Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 Następny
Willem Pietersz Buytewech (1591-1624)

¦MIERĆ PYRAMOSA, pocz. XVII w.

Piórko, bistr, lawowanie szarym tuszem, papier barwiony na jasnobr±zowo, podklejony na nowy kartonik; wym.: 157 x 115 mm
Prow.: zbiór Skarbka
Nr d. inw. 3665

Rysunek pierwotnie zaliczany do szkoły niemieckiej. Autorstwo W. P. Buytewecha zasugerował S. Rowland, a w 1998 r. potwierdził ustnie Ch. Dumas. Typ twarzy Pyramosa jest bliski twarzy Tobiasza na rysunku Buytewechta Młody Tobiasz i Anioł ze zbiorów prywatnych w Hadze (repr.: J. van Tatenhove, Een Tobias -tekening door Willem Buytewech "Delineavit et Sculpsit, Tijdschrift voor Nederlandse Prenten Tekenkunst tot omstreeks 1850, 3 (1990), s.14, il.4). Układ ciała Pyramosa przedstawiony na rysunku przypomina postać martwego Leandra miotanego przez fale z ryciny J. van de Veldego, wykonanej według rysunku Buytewechta (repr. w katalogu wystawy: Willem Buytewech 1591-1624, Rotterdam 1974, nr 197, il.35)

Bibl.: -. Wystawy: -