Strona tytułowa Poprzedni 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 Następny
Willem Drost (czynny ok. poł. XVII w.)

CHATA WIEJSKA KRYTA STRZECHˇ, DRZEWO I WĘDROWIEC, ok. 1652

Piórko z trzciny, bistr; papier żeberkowany ze znakiem wodnym; wym.: 155 x 261 mm
Prow.: zbiór Lubomirskiego
Nr d. inw. 8725

Rysunek przyjęty do zbiorów jako oryginalna praca Rembrandta i z t± atrybucj± został pokazany na wystawach warszawskich ( 1956, 1972 i 1980 ) oraz w Londynie (1980) i Brunszwiku (1981). Po porównaniu dzieła z innym szkicem Rembrandta znajduj±cym się Chatsworth Settlement, O. Benesch zamie¶cił go w katalogu rysunków mistrza okre¶laj±c datę powstania pracy na ok. 1652 r. (repr.: Benesch 1954/57, il.1510). W. Sumowski uznał ten rysunek za replikę autorstwa W. Drosta. Tak± atrybucję sugeruje też P. Schatborn w katalogu wystawy waszyngtońskiej z 1990 r.

Bibl.: Benesch 1954/57, nr 1283, il.1511; Scheidig 1962, s.55, 83, nr 107 il.; Radojewski 1972, s.174; Rysunki szkół obcych 1976, nr 70, il.; Polskie kolekcjonerstwo 1980, s.194; Sumowski 1979/85, nr 546 il.; Washington 1990, przypis do nr 12, fig. 1. Wystawy: Warszawa 1956, nr 121, il.69; Warszawa 1972, nr 37 il.; London 1980, nr 75, il.71; Warszawa 1980, nr 77,il.44; Braunschweig 1981, nr 80 il.