Strona tytułowa Poprzedni 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 Następny
Govaert Flinck ? (1615-1660)

STUDIUM POSTACI POKUTUJĄCEGO ŚW. HIERONIMA, ok.1632-1633

Piórko, bistr; papier żeberkowany ze znakiem wodnym; wym.: 150 x 114 mm
Prow.: ze zbioru Lubomirskiego
Nr d. inw. 8719

Praca została przyjęta do zbiorów jako rysunek Rembrandta, z tą atrybucją umieszczona w katalogu rysunków mistrza opracowanym przez O. Benescha. Z tą samą atrybucją eksponowana na wystawie warszawskiej (1956). W. Sumowski zakwestionował wysunięty przez Benescha związek rysunku z grafiką Rembrandta przedstawiającą Św. Hieronima (B.101) i przypisał go G. Flinckowi. Wydaje się jednak, że nie można całkowicie pominąć uwagi Benescha łączącego rysunek ten ze szkicem Rembrandta przedstawiającym Uzdrowienie córki Jaira (repr.: Benesch 1954/57, il. 70).

Bibl.: Benesch 1954/57, nr 67, il.68; Sumowski 1956/57, s.257; Sumowski 1979/85, nr 935*. Wystawy: Warszawa 1956, nr 110