Strona tytułowa Poprzedni 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 70 Następny
Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669)

PEJZAŻ Z WĘDROWCEM, ok.1656-57

Piórko, tusz czarny; papier żeberkowany ze znakiem wodnym; wym.: 90 x 157 mm
Na odwrocie : rysunek sangwin± innego autorstwa przedstawiaj±cy twarz i tors nagiego mężczyzny.
Prow.: zbiór Lubomirskiego
Nr d. inw. 8727

Praca przyjęta do zbiorów jako dzieło Rembrandta, wł±czona do katalogu rysunków opracowanego przez O. Benescha. Z tak± atrybucj± eksponowana na wystawach w Warszawie (1956) . Rysunek uznany został za swobodn± kompozycję, a nie pejzażowe studium z natury i zestawiony ze szkicem Rembrandta Zagroda w¶ród drzew przechowywanym w zbiorach Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu (repr.: Benesch 1954/57, il.1599).

Bibl.: Benesch 1954/57, nr 1365, il.1595. Wystawy: Warszawa 1956, nr 122, il.70; Warszawa 1972, nr 39 il.