Katalog

WYSTAWY
Braunschweig 1981
Zeichnungen alter Meister aus polnischen Sammlungen. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, 1981-1982; Kunstsammlungen der Veste Coburg, 1982; Stadtmuseum - Dürerhaus, Nürnberg, 1982 (Wstęp J. Białostocki i M. Mrozińska)
Kansas City 1993
Master European Drawings from Polish Collections. The Trust for Museum Exhibitions, Washington, DC. 1993 - The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO 1993 - Milwaukee Art Museum, Milwaukee, WI 1993 - Museum of Fine Arts, Montreal, Quebec 1994 - Wadsworth Atheneum, Hartford, CT 1994 (Red.: A. Kozak, M. Monkiewicz, T. Sulerzyska)
London 1980
100 of the Finest Drawings from Polish Collections. Heim Gallery, London; Museum and Art Gallery, Birmingham; National Gallery of Ireland, Dublin; Fitzwilliam Museum, Cambridge; National Museum of Wales, Cardiff, 1980
Warszawa 1956
Rembrandt i jego krąg. Rysunki - grafika, Muzeum Narodowe w Warszawie. [Aneks do katalogu opr.: M. Mrozińska i St. Sawicka] Warszawa 1956
Warszawa 1972
Naissance du paysage moderne 1550-1650. Catalogue des dessins, /Bulletin du Musée National de Varsovie" XIV (1973), s. 115-180 (Opr. H. Domaszewska i inni)
Warszawa 1980
Najcenniejsze rysunki obce ze zbiorów polskich. Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1980 (red.: J. Guze i A. Kozak) [Ta sama ekspozycja w Muzeum Narodowym w Gdańsku]
Washington 1990
Cyntia P. Schneider with contributions by Boudewijn Bakker, Nancy Ash and Shelly Fletcher, Rembrandt's Landscapes. Drawing and Prints, National Gallery of Art., Washington 1990

Katalog