Fragment ekspozycji
Słup ogłoszeniowy
z odezwą "Do ludności"
miasta Lwowa"
Rekonstrukcja
pokoju oficerskiego
z 1918 r.
Rekonstrukcja
stołu oficerskiego
z 1918 r.
Grupa polskich,
ochotników,
fot. ze zbiorów
ZNiO
Oficer ukraiński
przed wejściem
do lwowskiego
ratusza,
fot. ze zbiorów
ZNiO
Opaska Miejskiej
Straży Obywatelskiej,
ze zbiorów
ZNiO

W Y S T A W A
 
Boje Lwowskie 1918-1919

Wystawa eksponowana w salach "Pod Kopułą"
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

Wrocław, ul. Szewska 37.

ekspozycja czynna była:
od 4 lutego do 21 marca 2009 r.
Katalog wystawy


 
Wystawa przypomniała wydarzenia, które rozegrały się 90 lat temu we Lwowie i w na ziemiach Galicji Wschodniej. Wojna, która rozgorzała na tych terenach toczyła się między odradzającym się Państwem Polskim, a budzącą się do niepodległości Ukrainą. Kulminacyjnym punktem tego konfliktu były walki o Lwów, zapoczątkowane w listopadzie 1918 r. próbą przejęcia rządów w mieście przez tworzące się cywilne i wojskowe władze ukraińskie. Legendarna już dziś Obrona Lwowa jeszcze w 1918 r. stała się legendą, a uczestnicząca w walkach lwowska młodzież okrzyknięta została powszechnie "Orlętami".

Wystawa przypomniała te niezwykle ważne dla naszej historii wydarzenia i związane z nimi pamiątki. Pochodzą one przede wszystkim ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W ramach ekspozycji pokazano oryginalne dokumenty, afisze, pocztówki i mapy z tamtych lat. Niewątpliwą atrakcją wystawy był eksponowany po raz pierwszy w całości zespół pamiątkowych odznak Obrony Lwowa oraz liczne oryginalne i wystawione w formie reprodukcji fotografie. Wystawa pokaszała nie tylko stronę polską, ale także formacje ukraińskie biorące udział w walkach o Lwów. Szczególnie ciekawe były liczne reprodukcje oryginalnych zdjęć z lat I wojny światowej oraz wojny polsko-ukraińskiej udostępnione przez Lwowskie Muzeum Historyczne.

Ossolińska wystawa pokazała uczestników tamtych wydarzeń - dowódców i żołnierzy, uczestniczących w walkach, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Obok postaci kpt. Czesława Mączyńskiego - dowódcy Wojska Polskiego we Lwowie w 1918 r. czy gen Wacława Iwaszkiewicza, kierującego wojskową akcją odblokowania Lwowa obleganego zimą 1919 r. przez Ukraińską Armię Halicką, ekspozycja przypomniała także sotnyka Dmytro Wytowskiego, ukraińskiego dowódcę we Lwowie w 1918 r. i gen. Myrona Tarnawskiego, jednego z wybitniejszych ukraińskich dowódców w 1919 r. Ekspozycja umozliwiła także obejrzenie, jak wyglądali uczestnicy "bojów lwowskich", jak byli umundurowani i jaką posługiwali się bronią. Wystawa pokazała liczne formacje polskie, głównie ochotnicze. Przypomniała np. lwowski oddział kawalerii "Wilki", dowodzony przez rtm. Tadeusza Krynickiego, ochotniczki z Ochotniczej Legii Kobiet czy pomocniczą lwowską Miejską Straż Obywatelską. POkazała także wojska naszych przeciwników - legion Ukraińskich Strzelców Siczowych i Ukraińską Armię Halicką.

Zaprezentowane na wystawie obiekty to dzisiaj wielkie unikaty.


=> Strona główna <=