Eugeniusz Get Stankiewicz,
Głowa starca
wg rys. Albrechta Dürera
ze zbiorów,
Gabinetu Grafiki
Muzeum XX. Lubomirskich ZNiO,
miedzioryt punktowy 2008/2009;
Autoportret
miedzioryt punktowy, 2009
Fot. Cz. Chwiszczuk.
 
Roman Kowalik
Chrystus jako Król Świata
wg rys. Albrechta Dürera
dawniej w zbiorach
Muzeum Lubomirskich ZNiO,
drzeworyt langowy, 2008.
Fot. Cz. Chwiszczuk.
 
Barbara Idzikowska
Madonna karmiąca Dzieciątko
wg rys. Albrechta Dürera
dawniej w zbiorach
Muzeum Lubomirskich ZNiO,
drzeworyt langowy, 2008
Fot. Cz. Chwiszczuk.

DÜRERY XX. LUBOMIRSKICH
Prace
Barbary Idzikowskiej,
Romana Kowalika
Eugeniusza Geta Stankiewicza


 
Projekt DÜRERY XX. LUBOMIRSKICH, którego zwieńczeniem jest prezentowana wystawa, nawiązuje do historii rysunków autorstwa Albrechta Dürera będących w zbiorach Muzeum Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Na mocy układu pomiędzy hrabią Józefem Maksymilianem Ossolińskim a księciem Henrykiem Lubomirskim bogate artystyczne zbiory Henryka Lubomirskiego trafiły do Ossolineum. Wśród nich znalazła się duża kolekcja rysunków Dürera. Do roku 1941, kiedy nastąpiło skonfiskowanie rysunków przez hitlerowców, znajdowały się one w Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Obecnie rozproszone są po zbiorach publicznych i prywatnych na świecie. Pozostałością owej kolekcji jest rysunek ukazujący brodatą Głowę starca.

Eugeniusz Get Stankiewicz - inicjator projektu DÜRERY XX. LUBOMIRSKICH - zaprosił do współpracy wrocławskich artystów: zajmującą się szkłem Barbarę Idzikowską i tworzącego głównie w technice drzeworytu Romana Kowalika. Powstałe prace łączy ważny element - wszystkie zainspirowane zostały rysunkami Dürera z dawnej kolekcji Muzeum Lubomirskich. Niezwykle pomocna przy ich realizacji okazała się publikacja zawierająca reprodukcje wszystkich utraconych rysunków autorstwa Mieczysława Gębarowicz i Hansa Tietzego Rysunki Albrechta Dürera w Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie, wydana w 1929 roku.

Prezentowana wystawa to jednak nie tylko przypomnienie o burzliwych dziejach owej kolekcji i jej odtworzenie w miedziorycie, drzeworycie i kompozycji witrażowo-rysunkowej. To także dialog współczesnych artystów z twórczością Mistrza z Norymbergii.

Barbara Idzikowska uczyniła głównym motywem monumentalnej szklanej kompozycji dürerowski rysunek srebrnym ołówkiem - Madonna karmiąca Dzieciątko. Ten niewielkich rozmiarów rysunek, został powiększony przez Idzikowską ponad dwudziestokrotnie. Artystka w swoim rysunku na szkle użyła zmielonego szkła o barwie grafitu, nawiązując do srebrnego ołówka Mistrza z Norymbergii.

Związek Romana Kowalika z twórczością Dürera objawił się znacznie wcześniej niż na prezentowanej wystawie, artysta wykonał kilka lat temu kopię dürerowskiej grafiki - Czterej Jeźdźcy Apokalipsy. Na potrzeby projektu DÜRERY XX. LUBOMIRSKICH Roman Kowalik podjął się przetransponowania m.in. na olchowe, czereśniowe i jaworowe klocki drzeworytnicze rysunków: Autoportret, Studium sześciu poduszek, Święta Rodzina, Chrystus jako Król Świata.

Przed laty inspiracją dla Eugeniusza Geta Stankiewicza był niezwykle popularny na świecie Zajączek autorstwa Albrechta Dürera. Dziś fascynacja Mistrzem z Norymbergii jest równie silna i zaowocowała powstaniem kilkunastu miedziorytów. Get Stankiewicz dokonał przekładu na płyty miedziorytnicze m.in. rysunków - Chrystus zdjęty z krzyża, Chrystus jako Król Świata, Madonna karmiąca Dzieciątko, Święta rodzina, Studium draperii, Koń. Powstałe miedzioryty wzbogacone zostały o artystyczny komentarz w postaci autorskiej grafiki. Całość oprawiona jest w passe-partout według szkoły "oszmiańskiej" projektu Geta Stankiewicza, której wyróżnikiem są "wydzieranki", stemple i złocenia.

Na wystawie pokazane zostaną klocki drzeworytnicze Romana Kowalika i płyty miedziorytnicze Eugeniusza Geta Stankiewicza oraz wykonane z nich odbitki, co pozwala prześledzić proces twórczy artystów.

Szczególnie ważnym dopełnieniem wystawy będzie prezentacja Głowy starca Albrechta Dürera, jedynego zachowanego w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich rysunku tego artysty. Ze względów konserwatorskich czas ekspozycji rysunku zostanie skrócony. Głowy starca zostanie pokazana w pierwszy i ostatni tydzień wystawy.

Kurator wystawy Hanna Kuś

Notki o artystach


=> Strona główna <=