Miedziorytnik z bratem, drukarzem.

Poeta i kompozytor, pisarze oraz malarze, graficy i rysownicy odpowiadając na zaproszenie Geta przysłali mu swe wypowiedzi (rysunki, zapis nutowy, teksty literackie), które On, rylcem miedziorytnika przełożył na swój język. Tak powstała jedyna w swoim rodzaju teka, którą Get zatytułował "miedzioryt Towarzyski". Stanowią ją oryginalne prace autorskie i 27 niemniej oryginalnych, autoryzowanych miedziorytowych przekładów Geta prezentowanych na wystawie w Ossolineum.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich już niemal od 190 lat realizuje cele postawione mu przez Założyciela poprzez gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie książek, rękopisów, medali, numizmatów, narodowych pamiątek, obrazów, rysunków i grafik. Kolekcja polskich literariów w ossolińskim Dziale Rękopisów nie ma sobie równych. Także zbiory Gabinetu Grafiki należą do najbogatszych w kraju.

Po wojnie Ossolineum "przeniosło się" ze Lwowa do Wrocławia, gdzie kontynuuje lwowskie tradycje. Od chwili powstania fundacja Ossolińskiego pomnażała swoje zbiory korzystając z bezinteresownej ofiarności darczyńców. Swe kolekcje przekazywali jej wielcy kolekcjonerzy, testamentowe zapisy robili nie tylko rodacy z kraju, ale także tułający się po świecie. W ostatnich dziesięcioleciach robią to przede wszystkim poeci, pisarze, malarze, graficy , rysownicy, uczeni, publicyści i politycy. W latach 90-tych minionego wieku ponownie pojawiły się zapisy testamentowe, a także dary sponsorujące inicjatywy wystawiennicze, zakupy zbiorów i urządzeń modernizujących ich opracowanie i udostępnianie. Zakład z wdzięcznością wpisuje ich hojność na karty swojej historii.

Na liście darczyńców Ossolineum od lat figuruje nazwisko Geta Stankiewicza, który wzbogaca jego zbiory swoimi pracami. Teraz zadeklarował gotowość przekazania Gabinetowi Grafiki "miedziorytu Towarzyskiego". Pomysł zaakceptowali Współautorzy. A jego wcielenie w życie stało się możliwe dzięki Państwu Bożenie i Kazimierzowi Czechowiczom, którzy pokryli koszt wykonania kompletu płyt miedziorytniczych, kupując je od ich Twórcy i przekazując w darze Zakładowi Narodowemu.

Po opisaniu historii powstania "miedziorytu Towarzyskiego" oraz tego jak znalazł się on w zbiorach ossolińskich, pozostaje mi już tylko miły obowiązek złożenia podziękowań Getowi i wszystkim pozyskanym przezeń Darczyńcom.

Dr Adolf Juzwenko
Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich


=> Powrót <=