Imago Silesiae

Imago Silesiae.

Mapy, widoki miast śląskich.
Dar Tomasza Niewodniczańskiego

18 listopada - 16 grudnia 2002 roku,
Aula Ossolineum
ul. Szewska 37, Wrocław

Więcej...


=> Strona główna <=