Talar
Stanisława Augusta
Poniatowskiego
(6kB)
Buteleczka
z pięciopolowym
herbem Rzeczpospolitej
z czasów saskich
Cukierniczka
z portretem
Marii Leszczyńskiej,
prawdopodobnie
II połowa
XVIII w.
Medal pamiątkowy
jednostki "Grom"
Banknot
100-złotowy
z czasów
insurekcji
kościuszkowskiej
Partyzana
gwardii szlacheckiej
Augusta II
oraz 2 szable,
tzw. "augustówki"

W Y S T A W A
Dar Jana Nowaka-Jeziorańskiego
dla Ossolineum

"Wystawa przedstawia jedynie wybór przedmiotów z różnych kolekcji Jana i Jadwigi Nowaków- Jeziorańskich w dwóch planach.

Pierwszy - to próba zaproszenia widza do najważniejszych pomieszczeń, w których oboje spędzali czas, a więc do

  • salonu, do którego zapraszani byli gości;
  • kuchni, w której Jan Nowak-Jeziorański lubił pracować; tu powstawały wszystkie Jego publikacje, gdy mieszkał w Monachium, Pass Thurn, Annandale i ponownie w Warszawie;
  • gabinetu, który zawsze był, ale stanowił bardziej dekorację niż miejsce pracy;
  • sypialni, w której otaczał się zdjęciami najbliższych, płytami z muzyką klasyczną i przedmiotami religijnymi.

Pomieszczenia te dekorowane są obrazami, rysunkami, miniaturami, grafikami, które nie zawsze tam wisiały, ale też nie jest naszym zamiarem odtworzenia pomieszczeń; intencją bowiem jest pokazanie jak największej liczby obiektów, także tych, schowanych w mieszkaniu Nowaków w etażerkach i szafach.

Odrębną przestrzeń stanowi miejsce poświęcone Jadwidze Nowak-Jeziorańskiej, w którym pojawiają się przez nią wykonane fotografie.

Drugi plan wystawy to próba opowiadania o życiu Jana Nowaka Jeziorańskiego, która powstała z materiału archiwalnego. Ten plan tworzony jest pod hasłem miejscowości, w których mieszkał.

Warszawa 1914-1945: tu prezentujemy m.in. prawdziwą metrykę, w której zapisana została data i miejsce urodzenia Jana Nowaka-Jeziorańskiego: 2 października 1914 r. w Berlinie; fotografie rodziny, dokumenty z okresu wojny i z powstania warszawskiego.
Londyn 1945-1951: dokumenty i fotografie ilustrujące pracę Jana Nowaka-Jeziorańskiego z okresu pobytu w Londynie, pracy w BBC.
Monachium 1951-1975: dokumenty i fotografie ilustrujące pracę Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Rozgłośni Radia Wolna Europa.
Pass Thurn 1976-1977: czas odpoczynku i intensywnej pracy nad Kurierem z Warszawy, ilustrowany fotografiami z tego miejsca.
Waszyngton 1977-2002: wybór dokumentów z działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w sprawie wejścia Polski do NATO; fotografie ze spotkań z prezydentami USA, z wręczenia Medalu Wolności i odwiedzin w wolnej Polsce.
Warszawa 2002-2005: nagrody przyznawane Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i fotografie z tego okresu."

Dobrosława Platt
Fragment tekstu z towarzyszącej wystawie publikacji
Dar Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Ossolineum

Wystawa czynna do 12 sierpnia 2005 roku w Auli ZNiO.


=> Strona główna <=

Pas kontuszowy
z portretem
Tadeusza Kościuszki,
XIX w.
Pas słucki,
niegdyś należący
do ministra
Eugeniusza Kwiatkowskiego
Obligacja pożyczki
ogólnej narodowej
polskiej,
1863 r.
Ryngraf,
prawdopodobnie
koniec XVIII w.
Rafał Hadziewicz,
Portret damy
Jan Matejko,
Utopiona
w Bosforze
Kazimierz Pochwalski,
Portret syna
Jana Matejki
Szyszak husarski,
prawdopodobnie
XVIII w.