Polskie Państwo Podziemne

Organizatorzy wystawy zwracaj± się z uprzejm± pro¶b± o zgłaszanie się autorów i wła¶cicieli praw autorskich do zaprezentowanych zdjęć, których odbitki znajduj± się w posiadaniu ZNiO.

Kontakt:
Gabinet Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37,
50-139 Wrocław

tel. (+48) 71 3444471 wew. 152
tel. (+48) 697 415 815


 

Nazwiska i pseudonimy autorów nieznane

        
 
           


 

Znane pseudonimy autorów

   Pseudonim Hawran       Pseudonim Topór   
 
  Pseudonim Tor       Pseudonim Zdzi¶   


 

Znane nazwiska autorów

   Michał Stabrowski   


   Leszek Rueger   


  Halina Bala Rueger   


=> Strona główna <=