KATYŃ PAMIĘTAMY - "SYNOWIE WOLNI"


Wystawa KATYŃ PAMIĘTAMY - "SYNOWIE WOLNI" jest nie tylko wyrazem pamięci o zamordowanych. Jest także próbą refleksji na temat znaczenia Katynia w świadomości zbiorowej Polaków, słowo to stało się bowiem przestrzenią symboliczną, obejmującą całość ludobójstwa popełnionego na oficerach polskich.

Koncepcja wystawy ma swoje źródło w symbolice ziarna, obecnej w wielu znaczących tekstach polskiej literatury, m.in. w "Nocy listopadowej" St.Wyspiańskiego i w "Dziadach cz. III" A.Mickiewicza. W symbolice, której wykładnią są słowa Chrystusa z Ewangelii według św. Jana:

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24)

Ekspozycja ma miejsce w "Salach pod Kopułą", których układ i liczba mają istotny wpływ na koncepcję wystawy. Pozwalają mianowicie odczytać symboliczną chronologię wydarzeń:
przeszłość i teraźniejszość łączy Ofiarna Mogiła.

 


=> Strona główna <=