Aegidius II Sadeler
(ok. 1568-1629)
według Hansa von Aachen
(1552-1615)
i Martina Roty
(ok. 1540-1583)
Portret cesarza
Rudolfa II, 1609
miedzioryt
Bartholomäus Spranger
(1546-1611)
piórko, sepia,
lawowania brązem
i różową akwarelą
ślady podkładu ołówkowego
Hans Vredeman de Vries
Wzór ornamentu - groteska
piórko, bistr
na podkładzie ołówkowym,
podmalowania niebieską akwarelą
Pieter Stevens
(1567 - po 1624)
- przypisywany
Pejzaż górski
z młynem nawodnym
pędzel, bistr, biały gwasz,
lawowania brązową
i niebieską akwarelą
Johannes I Sadeler
(1550-1600/01)
według Hansa
von Aachen
(1552-1615)
Alegoria Włoch
po 28 III 1594
miedzioryt
Aegidius II Sadeler
(ok. 1568-1629)
według
Roelandta Savery'ego
(ok. 1576-1639)
Pejzaż leśny
z mokradłem
i trzema myśliwymi
miedzioryt,
akwaforta

W Y S T A W A
 
"MAGNI NOMINIS UMBRA
rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego
w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. "

Wystawa ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

5 XI 2005 r. - 15 I 2006 r.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ul. Szewska 37
wejście od Zaułka Ossolińskich

Magni nominis umbra - Cień dawnej świetności - wystawa zorganizowana we wrocławskim Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich prezentuje ponad setkę zabytków ukazujących swoisty fenomen sztuki późnego manieryzmu.

To wyjątkowe w europejskiej historii sztuki zjawisko artystyczne, wykreowane zostało na przełomie XVI i XVII w. na dworze cesarza Rudolfa II Habsburga. Wyrafinowana, niepowtarzalna, pełna zawiłych treści sztuka tego okresu trwała zaledwie kilka dziesięcioleci, podczas panowania jednego z najbardziej ekscentrycznych, ocierających się o granicę szaleństwa, nieudolnego politycznie władcy, a jednocześnie znakomitego mecenasa, rozkochanego w sztuce kolekcjonera, potrafiącego zgromadzić na swoim dworze w Pradze niezwykłą kolonię artystów pochodzących z całej niemal Europy.

Oryginalność oraz siła oddziaływania tego specyficznego środowiska późnego humanizmu wciąż słabo znana jest w Polsce. Zbiory Ossolineum, gromadzone od początku XIX w. przez najznakomitszych polskich kolekcjonerów - księcia Henryka Lubomirskiego i hrabiego Ignacego Skarbka - pozwalają choć w niewielkim stopniu przybliżyć niezwykłość kreacji artystycznych tego środowiska.

Na wystawie pokazano kilkadziesiąt, w większości nigdy nieprezentowanych, rysunków takich mistrzów jak Hans von Aachen, Bartholomäus Spranger, Hans Vredeman de Vries, czy Georg Hoefnagel. Ekspozycję uzupełniają ryciny powstałe głównie w warsztatach nadwornego rytownika cesarza - Aegidiusa Sadelera i jego krewnych.

Wystawę zobaczyć będzie można w pięknych, zabytkowych salach dawnego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, obecnej siedzibie Ossolineum od 5 listopada 2005 do 15 stycznia 2006 r.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, w którym oprócz opisów oraz omówienia wszystkich dzieł prezentowanych na ekspozycji zamieszczono kilka esejów będących dopełnieniem i komentarzem tematu, jakim jest manierystyczna sztuka z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu.

Katalog wystawy pod redakcją Arkadiusza Dobrzynieckiego i Piotra Oszczanowskiego, zawiera m.in. eseje:

Piotr Oszczanowski
Sztuka rudolfińska - fenomen zjawiska

Arkadiusz Dobrzyniecki, Stanisław Kozak, Piotr Oszczanowski
Rysunek i grafika rudolfińska w zbiorach Ossolineum

Jacek Tylicki
Pejzaż w sztuce dworu praskiego

Hanna Benesz
Dzieła z kręgu Rudolfa II w Polsce

Piotr Oszczanowski
Rysunek Bartholomäusa Sprangera ze zbiorów Ossolineum - próba interpretacji

Piotr Oszczanowski
Quattuor Europae Nationes - przyczynek do kariery sadelerowskich wzorców graficznych


=> Strona główna <=