Mistrzowie filmu amerykańskiego
- Mistrzowie plakatu polskiego


Wystawa plenerowa ze zbiorów:
Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia
i Działu Dokumentów Życia Społecznego
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

18-31 października 2010
Rynek, pierzeja północna


Wystawę "Mistrzowie filmu amerykańskiego - Mistrzowie plakatu polskiego", zorganizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, można było w dniach 18-31 października 2010 r. na północnej pierzei wrocławskiego Rynku. Wystawa jtowarzyszyła festiwalowi filmowemu "American Film Festival". Kuratorem ekspozycji była kustosz Iwona Zygmuntowicz.

Prezentowane były zbiory pochodzące z Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia - projektu finansowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, funkcjonującego w strukturach DŻS od 2 października 2006 r. Na wystawie zaprezentowany zostanie jedynie fragment bogatej, liczącej ponad 4 500 eg-zemplarzy, kolekcji polskich i zagranicznych plakatów filmowych przechowywanych w Dziale Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na planszach wrocławianie będą mogli podziwiać 51 prac mistrzów, którzy stworzyli Polską Szkołę Plakatu, oraz ich uczniów. Są to unikatowe dzieła, pochodzące z lat 50., 60., 70., i 80. XX wieku. Zostały stworzone do filmów amerykańskich, które niejednokrotnie były w polskich kinach wyświetlane wiele lat po ich światowej premierze. Na oryginalność prac polskich grafików duży wpływ miał brak materiałów dostarczanych przez producentów do promocji. Autorzy tworząc plakat, musieli przede wszystkim oprzeć się na własnej wyobraźni. Ich kreatywność, w połączeniu z metaforyką, plastyką i odręcznym pismem na plakacie, powodowała, że stawał się on odrębną i niepowtarzalną formą wyrazu, która odbiorcę nie pozostawiała obojętnym. Oryginalność dzieła przyciągała uwagę i często skłaniała do refleksji. Na plakacie doszło do zderzenia hollywoodzkiego kina, silnie oddziaływującego na wyobraźnię widza oraz niepowtarzalnej i oryginalnej sztuki, niezmąconej przez materiał reklamowy czy inne bodźce zewnętrzne, towarzyszący promocji filmu.

Celem wystawy było pokazanie najciekawszych prac polskich grafików, które cechuje nie tylko najwyższa wartość artystyczna, ale i historyczna. Tworzyli oni plakaty do tytułów, które w znakomitej większości stały się wręcz kultowe i weszły do kanonu światowej kinematogra-fii. Na planszach umieszczono dzieła wybitnych plakacistów takich jak: Leszek i Jadwiga Drzewińscy, Witold Dybowski, Jakub Erol, Jerzy Flisak, Zygmunt Gornowicz, Wiktor Górka, Maria Ihnatowicz, Andrzej Klimowski, Andrzej Krajewski, Eryk Lipiński, Edward Lutczyn, Grzegorz Marszałek, Jan Młodożeniec, Janusz Obłucki, Andrzej Pągowski, Elżbieta Procka, Wiktor Sadowski, Romuald Socha, Marian Stachurski, Waldemar Świerzy, Mieczysław Wa-silewski i Wiesław Wałkuski. Prezentowane prace przypominają, że plakat filmowy nie był tylko zwykłym fotosem, ale niepowtarzalnym dziełem sztuki, które ceniono zarówno w kraju jak i za granicą.


Przykłady prezentowanych na wystawie plakatów

Amadeusz
1984
Jakub Erol
Czułe słówka
1983
Andrzej Pągowski
Czy leci z nami pilot
1980
Witold Dybowski
E.T.
1982
Jakub Erol
Hair
1979
Andrzej Pągowski
Niesamowity jezdziec
1985
Jakub Erol
Ojciec chrzestny II
1976
A.Klimowski, D.Skejba
Planeta małp
1968
Eryk Lipiński
Rocky
1976
Edward Lutczyn
Dziecko Rosemary
1968
Andrzej Pągowski
Tootsie
1982
Wiesław Wałkuski
West Side Story
1961
Maria Stachurski
Żądło
1973
Elżbieta Procka
Zelig
1983
Wiktor Sadowski

Mistrzowie
filmu amerykańskiego-

Mistrzowie
plakatu polskiego


=> Strona główna <=