ALFREDA  POZNAŃSKA
(1939 - 2001)

7 października - 8 listopada 2002 r.,
Ossolineum, Sale "Pod Kopułą"
ul. Szewska 37, Wrocław

Na wystawę mają zaszczyt zaprosić:
dr Adolf Juzwenko,
dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
oraz Wanda Linowska, siostra Artystki.

Alfreda Poznańska

Ekspozycja została zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci Artystki.

=> Przykłady prac Artystki
=> Informacje biograficzne


=> Strona główna <=