Polskie Państwo Podziemne

26 października - 30 listopada 2010
wtorek - niedziela
w godz. 10.00 - 18.00


Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Kamienica Pod Złotym Słońcem
Wrocław, Rynek 6


Organizatorzy wystawy zwracają się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się autorów i właścicieli praw autorskich do zaprezentowanych na niniejszej stronie zdjęć, których odbitki znajdują się w posiadaniu ZNiO.


Zakład Narodowy im. Ossolińskich przygotował wystawę "Polskie Państwo Podziemne", Kuratorem wystawy była dr Małgorzata Preisner-Stokłosa. Wystawa zainicjowała działalność Gabinetów Władysława i Zofii Bartoszewskich oraz Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w kamienicy.

Tajne struktury państwowe istniały w Polsce przez cały okres obu okupacji 1939-1945. Podlegając rządowi RP na uchodźstwie, obejmowały swym zakresem m.in. Delegaturę Rządu RP na Kraj (w skład którego wchodziły odpowiednie Departamenty), Kierownictwo Walki Podziemnej (organizujące m.in. sądy podziemne) oraz Komendę Główną Armii Krajowej (wraz ze wcielonymi później do niej mniejszymi organizacjami podziemnymi), która dysponowała własnym wywiadem oraz podlegającym jej konspiracyjnym oddziałem BIP - Biuro Informacji i Propagandy. Wystawa "Polskie Państwo Podziemne" podzielona została w sposób problemowy na poszczególne sekcje: okoliczności powstania Polskiego Państwa Podziemnego jego działalność i struktury, Armia Krajowa, Kierownictwo Walki Cywilnej, Rada Pomocy Żydom "Żegota"", prasa i wydawnictwa podziemne, powstanie warszawskie oraz zakończenie wojny wraz z oficjalnym rozwiązaniem struktur Państwa Podziemnego.

Wystawa prezentowana była na trzech poziomach Kamienicy pod Złotym Słońcem, której serce stanowi przestronny pasaż łączący kamienice od strony Rynku i ulicy Kiełbaśniczej. W sali 27 (wejście od strony pasażu) odbywały się pokazy filmowe. Wyświetlane były kroniki z powstania warszawskiego, które były pokazywane w czasie powstania w warszawskim kinie Palladium. Eksponaty wykorzystane na wystawie pochodziły z Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich, kolekcji przekazanych przez Jana i Jadwigę Nowak-Jeziorańskich oraz działów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich m.in. z Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego, Druków Ciągłych, Druków Zwartych, Dokumentów Życia Społecznego. Obejrzeć będzie można również obiekty wypożyczone z innych muzeów, a także pochodzące z prywatnych kolekcji.

W Kamienicy Pod Złotym Słońcem zobaczyć można było oryginalną broń, szyfrowane depesze wysyłane do rządu RP w Londynie, wydawnictwa podziemne, fotografie z powstania warszawskiego przemycone do Anglii przez Nowaka-Jeziorańskiego tuż po upadku powstania, oryginalne afisze i druki konspiracyjne pochodzące z archiwum Władysława Bartoszewskiego, okupacyjne pieniądze, czy oryginalną radiostację powstańczą. Usłyszymy również mało znane wypowiedzi dotyczące wywiadu polskiego, łączności czy zwalczania donosicielstwa.

=> Strona główna <=