Organizator wystawy:

Zakład Narodowy im. OssolińskichKurator wystawy: Małgorzata Orzeł (ZNiO)

Wystawę zorganizowano ze zbiorów następujących działów
i gabinetów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich:

- Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich
- Gabinetu Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich
- Działu Rękopisów
- Gabinetu Kartografii
- Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego
- Działu Dokumentów Życia Społecznego
- Działu Nowych Druków Ciągłych
- Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych

oraz

- Muzeum Miejskiego Wrocławia
- Muzeum Poczty i Telekomunikacji
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Kolekcji prywatnych

Projekt i aranżacja wystawy: Magdalena Kacprzak-Gagatek (ASP Wrocław)

Animacje: Marek Grzyb (ASP Wrocław)

Instalacje interaktywne: Jakub Jernajczyk (ASP Wrocław)
© Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2010, design: grapik.pl