Zakład Narodowy im. Ossolińskich
zaprasza na wystawę
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

Ekspozycja czynna:
od 4 marca do 10 czerwca 2011 r.
od wtorku do niedzieli
w godzinach: 10 - 18

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Kamienica Pod Złotym Słońcem
Wrocław, Rynek 6

WSTĘP PŁATNY
bilet normalny: 5 zł
bilet ulgowy: 2 złIstnieje możliwość zwiedzenia wystawy z przewodnikiem.
Grupę należy zgłościć w Dziale Edukacji pod numerem
telefonu: 71 335-64-83 lub 71 344-44-71 wewn. 183
Polskie Państwo Podziemne narodziło się po klęsce militarnej we wrześniu 1939 roku. Stanowiło wyjątkowe zjawisko w skali całej okupowanej Europy. Powstało
z aktywności niepodległościowego podziemia cywilnego
i wojskowego. Stworzone zostały konspiracyjne struktury administracji cywilnej, podlegające legalnemu Rządowi Polskiemu na Emigracji w Londynie, umożliwiające wykonywanie funkcji w okupowanym kraju.
Polskie Państwo Podziemne miało własne siły zbrojne
- Armię Krajową oraz wymiar sprawiedliwości. Funkcjono-
wały w nim różnorodne organizacje polityczne i społeczne, rozwijano tajne nauczanie oraz życie kulturalne, zakazane przez okupanta. Wokół Polskiego Państwa Podziemnego skupiła się większość Polaków walczących o odzyskanie niepodległości Ojczyzny.

Wystawa Polskie Państwo Podziemne jest próbą ukazania wielopłaszczyznowego funkcjonowania struktur podziemnych w okupowanej Polsce.© Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2010, design: grapik.pl