W Y S T A W A
 
Konserwacja i digitalizacja zbiorów
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Wystawa jest czynna od 15 do 31 grudnia 2009 roku w godzinach 11-16 w Refektarzu ZNiO.

Opracowanie merytoryczne: Małgorzata Grocholska i Dorota Sidorowicz
Oprawa plastyczna: Mirosław Bogusz

Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu to projekt zrealizowany w latach 2007-2009 dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt realizowany był w zakresie dwóch działań. Jedno z nich to konserwacja, której poddane zostały ossolińskie rękopisy z XIV-XX w., pochodzące w większości z archiwów rodów magnackich Mniszchów i Wodzickich. Dominowała w nich korespondencja osobista, akta majątkowe i procesowe oraz dokumenty związane ze sprawami gospodarczymi i ziemskimi. Natomiast w grupie najstarszych rękopisów przeważały manuskrypty religijne, głównie liturgiczne. Wybrane do projektu obiekty, spisane na papierze lub pergaminie, wymagały przeprowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich: oczyszczania, odkwaszania i uzupełniania kart oraz oprawy. W wyniku zrealizowania projektu EOG zdecydowanie poprawił się ich stan zachowania oraz estetyka.

Drugie z działań to digitalizacja starych druków, czyli książek drukowanych XV-XVIII w. Ze względu na swój zabytkowy charakter były one do tej pory udostępniane jedynie ludziom kultury i nauki. Wykonanie kopii cyfrowych umożliwiło dostęp do nich wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Digitalizacja pozwoliła ponadto na wyłączenie oryginałów z obiegu czytelniczego, dzięki czemu cenne książki zostały zabezpieczone przed niszczeniem lub kradzieżą. Projektem objęto wszystkie inkunabuły, najcenniejsze polonika i wydawnictwa periodyczne oraz ilustrowane książki obce. Wszystkie zdigitalizowane stare druki zostaną udostępnione w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Obecnie znajduje się tam blisko 500 tytułów, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników.

W ramach projektu Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu konserwacji poddano 127 rękopisów, zdigitalizowano ponad 5100 wol. starych druków, uzyskano 1,5 miliona skanów oraz klatek mikrofilmowych tych obiektów. Było to jedno z większych przedsięwzięć zrealizowanych w polskich bibliotekach dzięki wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji o projekcie

Przykłady odrestaurowanych rękopisów i zdigitalizowanych starych druków

   
         
   


=> Strona główna <=