Elisabeth
Rufener-Sapieha
Aftykańska
zatoka
Dziewczyna
na krześle
Gałązka
kwitnącej
wiśni
Grzyby
Korona
cesarska
Mlecz

Wystawa twórczości
Elisabeth Rufener-Sapieha

 
Wystawa była czynna
od 5 do 28 października 2006 r.,

- od poniedzałku do piatku w godz. 10-17,
- w soboty w godz. 9-14,
w "Salach Pod Kopułą",
Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław,
ul. Szewska 37 (wejście od Zaułka Ossolińskich)
 
Wstęp wolny
 
Wystawie towarzyszy katalog:
Elisabeth Rufener-Sapieha. Malarstwo - rysunek


 
Elisabeth Rufener-Sapieha

Urodziła się w puszczy, w Spuszy na Grodzieńszczyźnie, dawnych terenach II Rzeczypospolitej. Po mieczu i kądzieli pochodzi z polskich rodów arystokratycznych. Ojciec, Eustachy Sapieha, absolwent Politechniki w Zurychu (leśnik) był w latach dwudziestych ministrem spraw zagranicznych RP. Matka, Teresa z Lubomirskich, prowadziła działalność charytatywną i społeczną. Kierowała warsztatem produkującym tweed. W Warszawie prowadziła tzw. "Latarnię", zakład wytwórczy dla ociemniałych inwalidów wojennych.

E. Rufener-Sapieha maturę zrobiła w roku w 1939. Wszechstronnie uzdolniona artystycznie, zastanawiała się, czy wybrać karierę śpiewaczki, aktorki czy rzeźbiarki. Wybuch wojny pokrzyżował te plany. Ojciec został aresztowany przez władze radzieckie, siedział w więzieniu moskiewskim na Łubiance i został zesłany do obozu pracy. Z Rosji uratował się dzięki powstaniu polskiej armii, która pod dowództwem gen. Andersa przeszła z ZSRR do Persji by uczestniczyć dalej w walkach II wojny światowej. Eustachy Sapieha był także delegatem Polskiego Czerwonego Krzyża na Afrykę Wschodnią.

Elisabeth Rufener-Sapieha okupację przeżyła w Polsce, działała w podziemiu. W roku 1944 aresztowana przez Gestapo w Krakowie, siedziała w więzieniu na Montelupich.

W roku 1945 z matką i dziadkiem Lubomirskim przedostała się do Szwajcarii. Przez pewien czas pracowała jako sekretarka w poselstwie Indii w Bernie. W związku z wyjazdem matki do męża do Kenii została adoptowana przez zaprzyjaźnioną rodzinę szwajcarską - przemysłowca i organizatora wyścigów samochodowych Hansa Rufenera i jego żonę Hannę. W 1952 roku otrzymała obywatelstwo Szwajcarii. Mieszkała w Hofgut w gminie Muri.

W latach pięćdziesiątych była uczennicą malarza Karla Bieri w berneńskiej Gewerbeschule. Brała udział w plenerach malarskich. Pobierała też lekcje rzeźby u Madeleine von Fischer.

Jest członkiem Gesellschaft Schweizerischer Bildener Künstlerinnen.

Od połowy lat sześćdziesiątych jeździ regularnie do kraju. Od roku 1976 działa w ruchu "Przymierze Rodzin", które prowadzi w Polsce działalność edukacyjną i wychowawczą w duchu obywatelskim.

Mieszka w Muri pod Bernem.


=> Strona główna <=

Niebieskie
butelki
Pejzaż miejski
Pejzaż wodny
Pejzaż
Studium owoce
i nasiona
Zimowe
drzewo
Żyrafy
Studium
kwiatów
Lilia
Jabłko
Jeżyna