Ze skarbca Gabinetu Numizmatyczno - Sfragistycznego

190. rocznica powstania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jest doskonałą okazją do zaprezentowania zbiorów numizmatycznych i sfragistycznych, gromadzonych w Ossolineum. Kolekcje te dotąd udostępniane były rzadko, a tworzą one bardzo ciekawy i niezwykle wartościowy zbiór. Numizmaty są także jednym z najstarszych rodzajów obiektów przechowywanych w Zakładzie, gdyż dawne monety i medale znajdowały się już w kolekcji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Na wystawie zobaczyć można przede wszystkim najcenniejsze obiekty ze zbiorów Gabinetu - złote donatywy bite dla królów polskich przez najbogatsze miasta dawnej Rzeczypospolitej, piękne złote floreny i dukaty, wspaniałą kolekcję polskich i obcych talarów, której ozdobą jest niezwykle dziś rzadki półkopek litewski Zygmunta Augusta z 1564 r. Równie ciekawa jest prezentacja złotych monet obcych oraz monet rosyjskich, obrazujących burzliwe dzieje środków płatniczych Rosji od czasów Iwana Groźnego po okres panowania Katarzyny II. Niezwykle bogaty zbiór mennictwa antycznego reprezentują na wystawie monety celtyckie, bite z brązu, potyny, srebra i złota na tak odległych od siebie obszarach jak Galia i Dacja od III w. przed Chr. do końca I w. przed Chr. Na wystawie zobaczyć można także wybór pieczęci monarszych i miejskich występujących w dawnej Polsce i ziemiach historycznie z Polska związanych. Na zespół ten składają się zarówno oryginalne pieczecie woskowe i papierowe z czasów średniowiecznych i nowożytnych, jak i różnego rodzaju reprodukcje, które niejednokrotnie są cennymi zabytkami w swej dziedzinie, np. metalowe odlewy Franciszka Piekosinskiego czy druki Władysława Bartynowskiego. Swe miejsce na wystawie mają także kolekcja medalierska, reprezentowana przez ciekawy wybór współczesnych polskich medali oraz kolekcja falerystyczna, której ozdobą jest zespół Krzyży Virtuti Militari z XIX i XX w.

Ekspozycja składa się nie tylko z prezentacji oryginalnych numizmatów, medali, obiektów sfragistycznych i falerystycznych, lecz jest uzupełniona o komputerowe pokazy, w których ramach zobaczyć można krótką historię monety europejskiej oraz podziwiać piękno dawnych numizmatów dzięki programowi umożliwiającemu znaczne powiększenie obrazu monety. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany folder, zawierający historię zbiorów numizmatycznych i sfragistycznych w Ossolineum.

Kurator wystawy: Łukasz Koniarek
Projekt aranżacji plastycznej: Agnieszka Sowa - Szenk
Projekt plastyczny folderu towarzyszącego wystawie: Tomasz Czujowski