A.Mickiewicz:
Pan Tadeusz
J. Słowacki:
Albumie rysunkowym
z podróży na Wschód
.
Wnętrze świątyni egipskiej z kolumnadą.
A. Fredro:
Zemsta.

Autografy mistrzów pióra

Wystawa została zorganizowana w związku z obchodami 190-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Prezentuje najcenniejsze rękopisy literackie pisarzy i poetów XIX i początku XX wieku: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Elizy Orzeszkowej.

Wśród prezentowanych obiektów znajduje się klejnot polskiej kultury - autograf Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, który już w momencie powstania stał się narodową relikwią, a jego historia pełna była dramatycznych chwil. Równie cenne są autografy Juliusza Słowackiego: jego dramaty (Mazepa, Zawisza Czarny) oraz poezje (Hymn. O zachodzie słońca na morzu, Pośród niesnasków-Pan Bóg uderza... ). Niezwykle ciekawe są również akwarele i rysunki poety w Albumie z podróży na Wschód i w Raptularzu.

Najważniejszą częścią prezentowanej spuścizny "ojca polskiej komedii" - Aleksandra Fredry - są bruliony i czystopisy takich utworów jak Zemsta, Śluby panieńskie i Pan Jowialski. Na wystawie nie zabrakło również mniej znanych utworów poetyckich i pamiętnika z epoki napoleońskiej Trzy po trzy.

Mistrzami dla kilku pokoleń pisarzy byli także polscy nobliści - Henryk Sienkiewicz i Władysław Stanisław Reymont. Na wystawie są obecne ich najważniejsze dzieła - sienkiewiczowska Trylogia i Chłopi Reymonta. Oprócz tego kanonu prezentujemy posiadane przez Ossolineum fragmenty Latarnika i Quo vadis oraz jedyną powieść Sienkiewicza pisaną dla dzieci - W pustyni i w puszczy.

Kandydatką do Nagrody Nobla była również Eliza Orzeszkowa. Zachowany w zbiorach Ossolineum fragment jej spuścizny pisarskiej to nowele, artykuły i korespondencja, a także wyjątkowy obiekt, jakim jest Zielnik. Zawiera on artystyczne kompozycje z zasuszonych roślin nadniemeńskich.

Wystawie towarzyszy ilustrowany folder, zawierający informacje prezentowanych materiałach rękopiśmiennych.

Kurator wystawy: Elżbieta Ostromęcka
Projekt aranżacji plastycznej: Marek Stanielewicz
Projekt plastyczny folderu towarzyszącego wystawie: Tomasz Czujowski.


E. Orzeszkowa:
Zielnik. Karta z dedykacją.
H.Sienkiewicz:
Ogniem i mieczem.
W.S. Reymont:
Chłopi. Cz. I: Jesień.