Żem był jak pielgrzym...
Juliusz Słowacki (1809-1849)ROK JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Kurator wystawy: Małgorzata Orzeł
Scenariusz wystawy: Małgorzata Mikuła, Małgorzata Orzeł,
Elżbieta Ostromęcka
Projekty i realizacje multimedialne: Jakub Jernajczyk
(ASP, Wrocław) Marek Grzyb (ASP, Wrocław)
Oprogramowanie modułów elektronicznych: Michał Michaluk (Uniwersytet Wrocławski)
Projekt strony internetowej: Jakub Jernajczyk (ASP, Wrocław)
Aranżacja plastyczna wystawy: Magdalena Kacprzak-Gagatek (ASP, Wrocław)
Konserwacja i oprawy: Małgorzata Grocholska, Katarzyna Kroczak, Urszula Wencka Mariusz Jaskulski
Prace montażowe: Andrzej Kaleta, Eugeniusz Janczak
Opracowanie folderu: Małgorzata Mikuła, Małgorzata Orzeł
Opisy rękopisów: Elżbieta Ostromęcka
Opisy grafik: Arkadiusz Dobrzyniecki, Małgorzata Mikuła
Opisy malarstwa: Anita Paśko
Opisy numizmatów i medali: Łukasz Koniarek, Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak
Opisy druków zwartych: Małgorzata Orzeł
Opracowanie graficzne folderu i druków towarzyszących wystawie: Magdalena Kacprzak-Gagatek
Skład folderu: Michał Matoszko

© Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2009