Żem był jak pielgrzym...
Juliusz Słowacki (1809-1849)
Wybrane eksponaty z wystawy:

portret podpis list
do E. Jak dawniej Druk
Hymn Album dziadek babka siostra siostra

© Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2009