Żem był jak pielgrzym...
Juliusz Słowacki (1809-1849)

Pomóż Juliuszowi Słowackiemu ułożyć trzy pierwsze strofy Hymnu.
Klikaj na odpowiednie chmurki by wybrać właściwe słowa.

© Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2009