W Y S T A W A
"...Nie ma wolności bez Solidarności"

26 sierpnia - 7 grudnia 2005 r.
AULA Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, ul. Szewska 37
(wejście od Zaułka Ossolińskich)

Znakomita większość dokumentów, fotografii, plakatów, ulotek i innych druków prezentowanych na specjalnie skonstruowanych modułach, przypominających mury wrocławskich kamienic, pochodzi ze zbiorów własnych ZNiO, gromadzonych przede wszystkim w Dziale Dokumentów Życia Społecznego i uzupełnionych tu obiektami z Działu Rękopisów, z Gabinetu Numizmatyczno- Sfragistycznego i Gabinetu Grafiki.

Ikonografię dotyczącą wydarzeń pozawrocławskich pozyskano z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Archiwum Ośrodka KARTA i Archiwum IPN - z Warszawy, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "S" z Gdańska oraz Studium Polski Podziemnej z Londynu.

W prologu do wystawy, rozmieszczonym na planszach w Zaułku Ossolińskich, pokazano wybrane epizody najnowszych dziejów Polski: "Teheran - Poczdam - Jałtę", walkę podziemia niepodległościowego z komunistycznym reżimem w latach powojennych, epizod legalnej opozycji PSL, rolę kościoła w podtrzymaniu tożsamości Narodu, bunty społeczne z lat 1956, 1968, 1970, 1976, krótką historię opozycji z lat 1970-1980 - by zakończyć ów prolog pamiętnym wezwaniem Jana Pawła II wygłoszonym na pl. Zwycięstwa w czasie I pielgrzymki do kraju w czerwcu 1979 r.: "Niech zstąpi Duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi".

Wewnątrz Auli, na "murach" - od sierpniowych strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego - przedstawiono w koniecznym skrócie historię wrocławskiej Solidarności.
Posługując się oryginalnymi fotografiami, dokumentami, gazetkami II obiegu, plakatami i wieloma innymi świadectwami tamtych czasów, starano się unaocznić sposoby i środki, którymi "solidarny Wrocław" prowadził walkę o realizację porozumień społecznych, o swobodę decydowania "jaka ma być Polska", o pełną suwerenność polityczną, kulturalną i gospodarczą.

Wydarzenia prezentowane na ścianach ekspozycji są skomentowane na łamach specjalnych wydań (od nr 1 do nr 26) biuletynu informacyjnego "Z Dnia na Dzień", umieszczonych w naściennych kieszeniach (egzemplarze bezpłatne).

Projekt wsparły finansowo następujące instytucje:
Bank Zachodni WBK S.A. - sponsor generalny projektu;
oraz sponsorzy: KGHM "Polska Miedź", EnergiaPro S.A. oraz Port Lotniczy Wrocław S.A.
Specjalną dotację przekazał Samorząd Województwa Dolnośląskiego.


=> Strona główna <=