Zakład Narodowy im. Ossolińskich
zaprasza na wystawę:


Krystyna Zachwatowicz
Fotogramy z Japonii.


Wystawa czynna będzie w dniach
8 grudnia 2003 - 31 stycznia 2004
w kawiarence "U Hrabiego"
w budynku ZNiO przy ul. Szewskiej 37


 
Przykłady prezentowanych prac
Wystawa rysunków Andrzeja Wajdy