Od 4 maja 2021 otwieramy czytelnie

Wydłużamy godziny pracy Czytelni Głównej i Katalogu Głównego
– od 1 czerwca 2021 czynne będą:

poniedziałek – piątek w godz. 9.00-18.00


Biblioteka Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich otwierają czytelnie od dnia 4 maja 2021 (wtorek).

Muzeum Pana Tadeusza czeka na odwiedzających od 7 maja (piątek).

Zasady korzystania:
Zgodnie z obowiązującymi zasadami (§18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 z późn. zmianami; Dz. U. 2020 poz. 697) Czytelnicy proszeni są o zasłanianie ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Biblioteka i Muzeum zapewniają korzystającym środki do dezynfekcji. Czytelnicy proszeni są o dezynfekowanie dłoni przy wejściu do każdej czytelni, katalogu głównego i wypożyczalni, oraz przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry). Stanowiska w czytelniach są dezynfekowane przez obsługę po zakończeniu każdej wizyty czytelnika.

Czytelnicy proszeni są o:

  1. zasłanianie ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie Zakładu Narodowego
  2. o dezynfekowanie dłoni przy wejściu do każdej czytelni, katalogu głównego i wypożyczalni; Biblioteka zapewnia korzystającym środki do dezynfekcji.
  3. przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry).
  4. prosimy też, aby Czytelnicy przeziębieni i chorzy wstrzymali się z wizytą w ZNiO do czasu wyzdrowienia.

Ze względu na wymogi sanitarne i ograniczoną liczbę miejsc w czytelniach prosimy o skracanie czasu korzystania z wszystkich agend Biblioteki do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich czytelniach (zgodnie z wytycznymi rządowymi: 1 osoba na 15 m2), każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji!

W Czytelni Głównej:
1. Rezerwacji można dokonywać maksymalnie na 3 dni. Kolejną rezerwację można zrobić po wykorzystaniu poprzedniej lub po jej anulowaniu.
2. O zrezygnowaniu z zarezerwowanego miejsca należy niezwłocznie poinformować (telefonicznie lub emailowo) obsługę Czytelni.
3. W przypadku nieprzybycia Czytelnika na umówiony termin, po dwóch godzinach rezerwacja będzie automatycznie anulowana.

 

Budynek przy ul. Szewskiej 37

Czytelnia Godziny pracy Liczba miejsc

 

Rezerwacja

 

Czytelnia Główna

 

9.00-18.00

 

10

zapisy_biblioteka@ossolineum.pl

(w tytule emaila proszę podać, że chodzi o rezerwację miejsca w czytelni)

tel. (71) 335 64 64

Katalog Główny

 

9.00-18.00

 

nie obowiązuje

 

Czytelnia Mikroform

 

9.00-15.00 2

 

mikroformy@ossolineum.pl

 

Czytelnia Rękopisów

 

 

9.00-15.00

 

1

 

rekopisy@ossolineum.pl

 

Czytelnia Starych Druków

 

9.00-15.00 1

 

stare.druki@ossolineum.pl

 

 

Czytelnia Kartografii

 

9.00-15.00 1 kartografia@ossolineum.pl
Wypożyczalnia Miejscowa 10.00-12.00

zapisy_biblioteka@ossolineum.pl

(w tytule proszę podać, że chodzi o wizytę w Wypożyczalni)  lub tel.: (71) 335 64 65

Czytelnia Działu Sztuki

9.00-15.00

 

1 dzialsztuki@ossolineum.pl

 

 

Budynek przy ul. Sołtysowickiej 24

 

Czytelnia Godziny pracy Liczba miejsc Rezerwacja

 

Czytelnia Czasopism

 

9.00-15.00 2

 

czasopisma@ossolineum.pl

 

Czytelnia DŻS-ów

 

9.00-15.00 1

dokumenty.zycia.spolecznego@ossolineum.pl

 

 

UWAGA!

1. Zamówienia do Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism można składać wyłącznie drogą elektroniczną, co najmniej dzień przed zarezerwowaną wizytą. Osoby, które nie mają możliwości elektronicznego złożenia zamówienia do Czytelni Głównej oraz Czytelni Czasopism, proszone są o kontakt z bibliotekarzem dyżurnym lub pracownikami Działu Informacji Naukowej. Ograniczenia w liczbie składanych zamówień: Czytelnia Główna – 5 rewersów, Czytelnia Czasopism – 3 tytuły po 3 roczniki.
Zamówienie jednorazowo większej ilości materiałów do Czytelni Głównej wymaga zgody dyżurnego bibliotekarza.

2. Z katalogów kartkowych oraz z księgozbioru podręcznego będzie można korzystać wyłącznie w jednorazowych rękawiczkach. Nie udostępnia się czytelnikom terminali komputerowych. Informacji o zbiorach udzielają bibliotekarze dyżurni i pracownicy Działu Informacji Naukowej. Dane kontaktowe: informacja@ossolineum.pl oraz tel. (71) 335 64 57 oraz (71 335 64 62

3.  Przy zamówieniach do pozostałych czytelni – sugerujemy wcześniejsze ustalenie (drogą emailową) tematyki wizyty lub złożenie wstępnego zamówienia na konkretne obiekty. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi regulaminami, zbiory zdigitalizowane i zmikrofilmowane udostępniane są wyłącznie w formie kopii.

4. Wszystkie druki zwrócone przez czytelnika – zarówno te z magazynu, jak i z księgozbioru podręcznego – będą podlegały 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie nie będą dostępne.

5. Nadal nie będą dostępne miejsca ani szafki dla pracowników naukowych.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji