Ossolineum w czasie pandemii

1 lipca 2020 (środa)  Biblioteka Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich ponownie otwierają czytelnie.

Będziemy pracować w reżimie sanitarnym, z zastosowaniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi zasadami (§18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 z późn. zmianami; Dz. U. 2020 poz. 697):

Czytelnicy proszeni są o:

  • zasłanianie ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  • dezynfekowanie dłoni przy wejściu do każdej czytelni, katalogu głównego i wypożyczalni (zapewniamy środki do dezynfekcji)
  • przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry)

Stanowiska w czytelniach są dezynfekowane przez obsługę po zakończeniu każdej wizyty czytelnika. Prosimy też, aby Czytelnicy przeziębieni i chorzy wstrzymali się z wizytą w ZNiO do czasu wyzdrowienia.

 

Godziny pracy

Czytelnia Główna poniedziałek-piątek (bez sobót)
w godzinach 10.00 – 18.00
Pozostałe czytelnie
(w budynku gł. na ul . Szewskiej
i w budynku na ul. Sołtysowickiej)
poniedziałek-piątek
w godz. 10.00 – 15.00
Katalog Główny poniedziałek-piątek
w godz. 10.00 – 18.00

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich czytelniach,
każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji:

Czytelnia Główna

14 miejsc

W okresie epidemii nie będą dostępne miejsca i szafki dla pracowników naukowych

zapisy_biblioteka@ossolineum.pl
(w tytule emaila prosimy o podanie,
że chodzi o rezerwację miejsca w czytelni)
lub tel. (71) 335 64 64
Czytelnia  Rękopisów 2 miejsca rekopisy@ossolineum.pl
Czytelnia Starych Druków 2 miejsca stare.druki@ossolineum.pl
Czytelnia Mikroform 4 miejsca mikroformy@ossolineum.pl
Czytelnia Kartografii 1 miejsce kartografia@ossolineum.pl
Czytelnia Dz. Sztuki 1 miejsce dzialsztuki@ossolineum.pl
Czytelnia Czasopism 4 miejsca czasopisma@ossolineum.pl
Czytelnia DŻS-ów 1 miejsce dokumenty.zycia.spolecznego@ossolineum.pl

 

Składanie zamówień

Zamówienia do Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism można składać wyłącznie drogą elektroniczną, co najmniej dzień przed zarezerwowaną wizytą  – ZŁÓŻ  ZAMÓWIENIE

Osobom, które nie mają możliwości elektronicznego złożenia zamówienia do Czytelni Głównej, pomocą służą bibliotekarze dyżurni i pracownicy Działu Informacji Naukowej.

 

Ograniczenia w liczbie składanych zamówień:

Czytelnia Główna – 5 rewersów. Pięć woluminów zamówionych z magazynów można odłożyć na 3 dni do odpowiednich pojemników przy stanowisku obsługi Czytelni. Prolongowanie terminu na kolejne 3 dni jest możliwe tylko wtedy, kiedy czytelnik ma zarezerwowany kolejny termin wizyty w Czytelni.

Czytelnia Czasopism – 3 tytuły po 3 roczniki

Przy zamówieniach do pozostałych czytelni – sugerujemy wcześniejsze ustalenie (drogą emailową) tematyki wizyty lub złożenie wstępnego zamówienia na konkretne obiekty.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi regulaminami, zbiory zdigitalizowane i zmikrofilmowane udostępniane są wyłącznie w formie kopii.

 

Niedostępne będą:

  • tradycyjne katalogi kartkowe w poszczególnych czytelniach oraz terminale komputerowe – pomocą w znalezieniu literatury oraz złożeniu zamówienia służą bibliotekarze dyżurni i pracownicy Działu Informacji Naukowej
  • księgozbiory podręczne we wszystkich czytelniach – książki te będą udostępniane tylko przez dyżurnego bibliotekarza.

 

Wypożyczalnia Miejscowa

poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 14.00.

Na odwiedziny w Wypożyczalni nadal  obowiązują zapisy – poprzez email: zapisy_biblioteka@ossolineum.pl  (w tytule proszę podać, że chodzi o wizytę w wypożyczalni)  lub tel.: (71) 335 64 65

Zamówienia do Wypożyczalni Miejscowej należy składać co najmniej dzień przed zarezerwowaną wizytą  – ZŁÓŻ  ZAMÓWIENIE

!Wypożyczalnia wraca na tradycyjne miejsce – II p., klatka C (za Czytelnią Główną)!

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
wznawia działalność

Kontakt:

Kwarantanna druków
Wszystkie druki zwrócone przez czytelników – zarówno te z magazynu, jak i z księgozbioru podręcznego – będą podlegały trzydniowej kwarantannie i w tym czasie będą niedostępne.

Szatnia
(parter, klatka C) – będzie czynna w godz. 10.00 – 18.00

Kwerendy i zamówienia reprograficzne

Cały czas na bieżąco są realizowane kwerendy mailowe i telefoniczne oraz zamówienia reprograficzne przesyłane pocztą elektroniczną.
Kontakt do Działu Informacji Naukowej:
informacja@ossolineum.pl  oraz tel. (71) 335 64 57.
Kontakt do Działu Reprografii:
reprografia@ossolineum.pl


O kolejnych zmianach w funkcjonowaniu Zakładu Narodowego będziemy Państwa informować.  Zachęcamy do korzystania z ossolińskich zbiorów cyfrowych. O tym, jakie to kolekcje i gdzie są dostępne, można przeczytać na stronie:

#zostańwdomu – Ossolineum prezentuje swoje zbiory online

 

Aktualnie obowiązujące  zasady i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.