Europejskie Dni Dziedzictwa w Ossolineum

W ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa w Ossolineum odbędą się dwa spotkania przybliżające historię Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz jego miejsce w polskich krajobrazie kulturowym.

Zapamiętane, zapomniane…

16 września o godzinie 12.00 zapraszamy na oprowadzanie po wystawie plenerowej zlokalizowanej w ogrodzie barokowym mieszczącym się między Gmachem Głównym Ossolineum, a „Maciejówką”:

„ZAPAMIĘTANE, ZAPOMNIANE… JUBILEUSZOWA ODSŁONA WYSTAW OSSOLIŃSKICH ZBIORÓW DZIAŁU DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO” – po wystawie oprowadzi dr Małgorzata Skotnicka-Palka

Wystawa planszowa prezentuje różnorodne materiały wydane przy okazji prawie 300 wystaw zorganizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, w latach 1947 – 2016. W czasie oporwadzania omówione zostaną najciekawsze plakaty i afisze, zdjęcia, zaproszenia, ulotki, będące świadectwem bogatej historii Ossolineum. Będzie to również dobra okazja, żeby przypomnieć sobie ossolińskie wystawy prezentowane na przestrzeni 70 lat.


Budynek dawnego Ossolineum we Lwowie

16 września o godzinie 16.00 zapraszamy do ossolińskiego refektarza na wykład prof. Macieja Matwijowa „LWOWSKIE TRADYCJE WROCŁAWSKIEGO OSSOLINEUM”

W czasie wykładu zostanie omówione znaczenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w życiu kulturalnym i naukowym Lwowa oraz główne kierunki jego działalności do 1945 roku.

Przedmiotem wykładu będzie także powojenna rola humanistycznego środowiska naukowego i pracowników wywodzących się ze Lwowa w podtrzymywaniu tradycji we Wrocławiu, w kontekście nieprzychylnego stanowiska władz komunistycznych wobec tradycji „kresowych”.

Na koniec przybliżona zostanie obecność Ossolineum we współczesnym Lwowie i wielostronna współpraca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z Lwowską Naukową Biblioteką im.
Stefanyka.

Prowadzenie:
prof. Maciej Matwijów
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski

Miejsce spotkania: refektarz w Gmachu Głównym Ossolineum, ul. Szewska 37

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.