200 lat Ossolineum – konferencja jubileuszowa

Widok lwowskiego Ossolineum

Widok lwowskiego Ossolineum

W 2017 roku upłynie 200 lat od powołania do życia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – instytucji o wyjątkowym znaczeniu w polskiej kulturze i historii. Będzie to okazja do przypomnienia dziejów i dorobku Zakładu: Biblioteki Ossolineum (powołanej w 1817) i Muzeum XX Lubomirskich (ustanowionego w 1823), a także działalności wydawniczej (prowadzonej od 1827). Chcielibyśmy także przypomnieć postacie twórców Zakładu Narodowego – hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego.

Celem konferencji jubileuszowej będzie ponadto zaprezentowanie różnorodnej problematyki dotyczącej nie tylko dziejów Zakładu Narodowego, ale także innych polskich instytucji kulturalno-naukowych, powstających od końca XVIII w. do czasów współczesnych. Chcielibyśmy spojrzeć na ich działalność z perspektywy historycznej, historii idei, historii kultury, biografistyki, ale także w aspekcie praktyki bibliotekarskiej, muzealniczej i wydawniczej. Interesuje nas bowiem zarówno tło historyczne powstania i rozwoju kolekcji czy instytucji ważnych dla zachowania i rozwoju kultury polskiej (bibliotek, muzeów i innych), ich działalność wydawnicza, jak i główne wątki historyczne, zjawiska i zdarzenia kluczowe dla losów tych instytucji.

Konferencja jubileuszowa koncentrować się będzie wokół takich zagadnień, jak:

  • tło historyczne i realizacja idei instytucji krajowych i emigracyjnych, gromadzących i przechowujących dla następnych pokoleń „pamiątki dziejów ojczystych”,
  • działalność kulturalna, naukowa, społeczna i polityczna założycieli i innych postaci zasłużonych dla ważnych placówek kulturalno-naukowych – np. J.M. Ossolińskiego, H. Lubomirskiego, A. Bielowskiego, W. Kętrzyńskiego, E. Raczyńskiego, T. Działyńskiego, W. Platera, J.A. Czartoryskiego i in.,
  • aspekty praktyczne bibliotekarstwa i muzealnictwa (gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów), szczególnie w kontekście historycznym,
  • znaczące kolekcje – ich historia i znaczenie dla bibliotek i muzeów; rola darczyńców i darowizn w tworzeniu zbiorów i funkcjonowaniu instytucji bibliotecznych i muzealnych,
  • Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ramy prawne, organizacyjne, profil) i jego dorobek,
  • działalność naukowa, kulturalna, wydawnicza bibliotek i muzeów, znaczenie społeczne tych instytucji.

Materiały konferencyjne ukażą się w formie publikacji recenzowanej.

Planowany termin konferencji: 18-20 października 2017 roku

Komitet organizacyjny

  • przewodniczący: dr Mariusz Dworsatschek
  • sekretarz: Joanna Grześkowiak-Stepowicz
  • dr Marta Pękalska
  • Monika Jaremków

Konferencja współfinansowana ze środków Miasta Wrocław

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji