Ossolineum wyróżnione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Dyplom dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbyły się pod hasłem Niepodległa dla wszystkich. Już trzeci raz Zakład Narodowy im. Ossolińskich włączył się w ogólnopolską akcję, by móc dzielić się dziedzictwem kulturowym ze zbiorów Ossolineum.

Kierownik Działu Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Magdalena Musiał, odebrała 7 grudnia 2018 od Narodowego Instytutu Dziedzictwa wyróżnienie za wkład w 26. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, w których organizację włączony był zespół pracowników Ossolineum.

Ideą towarzyszącą co roku Europejskim Dniom Dziedzictwa jest przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Rokrocznie EDD posiadają inną myśl przewodnią – w tym roku nawiązaliśmy do okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, by włączyć się we wspólne świętowanie tego jubileuszu. Ufamy, że edukacyjny walor tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa, zarówno tego najbliższego, lokalnego, jak i narodowego, i jego wkładu w budowanie naszej tożsamości – powiedział Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

We wrześniu 2018 zapraszaliśmy na organizowane w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Europejskie Dni Dziedzictwa w Ossolineum, które objęły m.in. prezentację zakupionej przez Ossolineum kolekcji rękopisów Henryka Sienkiewicza, prezentacje zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, Biblioteki Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza, a także spotkania przybliżające specyfikę pracy introligatorów i konserwatorów obiektów zabytkowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.