Nagroda dla Anity Soroko

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego

Mamy przyjemność ogłosić, że Anita Soroko z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, została laureatką VI edycji  Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego.

Nagroda ta ustanowiona została w 2016 roku na wniosek środowiska kolekcjonerskiego, przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w  Warszawie. Upamiętnia postać wybitnego kolekcjonera, znawcy sztuki i darczyńcy Muzeum Narodowego w Krakowie, Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego.

Skład Kapituły Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący; prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący; dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz;  dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk; Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie; Marek Sosenko – założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków; mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych oraz redaktor Ryszard Kruk.

Anita Soroko została nagrodzona w kategorii „pracownik nauki”, za opracowanie kolekcjonerskich zbiorów i książkę „Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie” (Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2020). Druk książki został dofinansowany w ramach Programu MKDNiS „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” zarządzanego przez Instytut Polonika.

W kategorii tej wyróżnienie otrzymał pan Radosław Kuty, za książkę „Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego” (Kielce 2020).

Nagrodę dla instytucji, za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, otrzymali  Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach za wystawę „Chwały Pacykowianom” oraz Fundacja Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy i Moderna Galerija w Lublianie za wystawę „Andrzej Wróblewski „Waiting room”

Nagrodę dla dziennikarza, za publikacje prezentujące wkład kolekcjonerstwa w ochronę dziedzictwa narodowego, otrzymał Tomasz Kuba Kozłowski, za serię internetowych i multimedialnych prezentacji dedykowanych Kresom, zrealizowanych w oparciu o kolekcjonerskie zbiory.

Lista  laureatów poprzednich edycji Nagrody na stronie: www.kolekcjonerstwo.pl

Gratulujemy!

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.