Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia

XIII Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans, 1-7 IX 1978, fot. Z. Holuka.

Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia funkcjonuje w ramach struktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich od 2006 roku. Zadanie prowadzenia Gabinetu, które polega na gromadzeniu, fachowym opracowaniu i udostępnianiu materiałów, jest wykonywane przez zespół pracowników Działu Dokumentu Życia Społecznego oraz Pracowni Introligatorskiej. Projekt Prowadzenie Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia umożliwił i znacząco ułatwił nawiązanie współpracy wrocławskimi instytucjami kultury, ustalenie harmonogramu spotkań i przekazywaniu zbiorów.

Ukształtowana struktura organizacyjna pracy Działu, profil i sposób gromadzenia materiałów, sprawiły, że powstał rzadki zbiór, o unikalnej wartości historycznej, kulturalnej i emocjonalnej. Dział gromadził zbiory dzięki współpracy wrocławskimi instytucjami kultury podległymi Gminie Wrocław. Materiały są udostępniane do prac i badań naukowych, wykorzystywane do celów szkoleniowych, oraz jako ważne uzupełnienie publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Zbiory są opracowywane w systemie komputerowym MONA. Zamieszczone w programie wizerunki obiektów, znacząco ułatwiają wykorzystanie materiałów do prac naukowych, zarówno czytelnikom w kraju, jak i za granicą. Udostępnianie dokumentów odbywa się w czytelni Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO oraz poprzez katalog on-line. Bazę internetową zbiorów odwiedziło 200 tys. użytkowników.

Materiały wielkoformatowe (afisze i plakaty) szczególnie narażone na uszkodzenia, a także ulotki zniszczone naturalnym trybem użytkowania są poddawane sukcesywnej konserwacji

Wszystkie zgromadzone i opracowane zbiory są znakomitymi materiałami dokumentującymi życie społeczne i kulturowe Wrocławia. Zbiory są często jedynym materiałem dokumentującym jednorazowe wydarzenie kulturalne, jak na przykład wystawa, koncert, czy przedstawienie teatralne. Wraz z upływem czasu stanowią one dokumenty nie do przecenienia.

Do katalogu internetowego wpisano m. in. cenny zespół fotografii autorstwa Zdzisława Holuki, zmarłego w roku 2014. Fotografie stanowią dokumentację działalności znanych wrocławskich plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, grafików. Opracowano materiały dotyczące działalności artystycznej m.in.: Andrzeja Willa, Czesława Wiącka, Stanisława Wysockiego, Mariana Wołczuka, Krzysztofa Wałaszka, Józefa Gielniaka, Anny Szpakowskiej- Kujawskiej, Barbary Idzikowskiej, Heleny Żelechower, Wojciecha Stefanika, Henryka Stażewskiego. Do ciekawych materiałów należy dokumentacja Zielonogórskich Spotkań Rzeźbiarskich w latach 1976-1977 dokumentującą stopień rozwoju polskiej rzeźby współczesnej, Wrocławska Grupa Tkacka 10 x Tak, Galeria Sztuki Naiwnej i Ludowej. Do akcesji włączono materiał 25-letniej działalności Galerii Miejskiej oraz dokumentację Biura ESK Wrocław 2016, materiały unikatowego Festiwalu Brave Festiwal. Na bieżąco wprowadzane są do zbiorów materiały Narodowego Forum Muzyki, Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Wrocławskiego Teatru Lalek, Galerii Miejskiej, BWA, Teatru Muzycznego Capitol, Centrum Krzywy Komin oraz wrocławskich klubów – m.in. Klub Muzyki Literatury, Centrum Kultury Zamek, Centrum Kultury Agora, Wrocławski Klub Formaty.

Podczas trwania projektu pracownicy Działu opracowali blisko 27 tys. obiektów (ulotek, afiszy, plakatów, zaproszeń, fotografii, różnych druków okolicznościowych).

Do chwili obecnej prawie 2500 tys.obiektów zostało poddanych pełnej konserwacji.  Szczególnej uwagi wymagają duże formaty, obiekty wykonane z delikatnych materiałów (jedwab, bibuła, kalka) oraz materiały przechowane wcześniej w bardzo niekorzystnych warunkach bądź zniszczone fizycznie w wyniku różnych urazów.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Wrocław Dział DŻS zrealizował kilka wystaw:

W samo południe, 1952, reż. Fred Zinnemann, aut. plakatu: Grzegorz Marszałek

Mistrzowie filmu amerykańskiego – Mistrzowie plakatu polskiego – 18-31 października 2010 – wystawa najciekawszych plakatów kina amerykańskiego wykonanych przez najlepszych polskich plakacistów reprezentujących Polską Szkołę Plakatu.


XXI Dni Wrocławia, 6-9 Maja 1976, aut. plakatu: G. Koterski

 „Święto Wrocławia na plakacie – Ogród Barokowy – 8 maja-8 czerwca 2014 – wystawa plakatów poświęcona obchodom majowych Dni Wrocławia oraz czerwcowego Święta Wrocławia oraz historii tych obchodów.


Kartoteka, Teatr Narodowy Teatr Mały w Warszawie, 1973; aut. plakatu: Maciej Urbaniec

Przyszli, żeby zobaczyć poetę… Tadeusz Różewicz w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia – 24 kwietnia – 30 grudnia 2016.


Tablica z 217 przypinkami, znaczkami i nalepkami 1969-1979, aut. prac. Get. Eugeniusz Stankiewicz & Michał Kasprowski

77 urodzinowa wystawa Eugeniusza Geta Stankiewicza” – 14 maja 2019 w Domku Miedziorytnika. Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowano tablicę – instalację plastyczną autorstwa  Eugeniusza Geta Stankiewicza, przy współpracy z Michałem Kasprowskim. Tablica jest niepowtarzalnym pod względem formy i treści artystycznym dokumentem  odzwierciedlającym bogatą historię Wrocławia.


W ramach projektu Prowadzenie Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia jest także przygotowywana w bieżących miesiącach publikacja – broszura, dotycząca gromadzonych i opracowywanych materiałów, zatytułowana Dokumentując Życie Społeczne…. Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO. Bogato ilustrowana publikacja ma za zadanie ukazanie wartości historycznej, kulturalnej i naukowej ossolińskich dżs-ów. Jest ona skierowana do szerokiego kręgu odbiorców: do instytucji kultury i nauki, pracowników naukowych, mieszkańców Wrocławia oraz organizacji, które chciałyby przekazać materiały dokumentujące ich działalność kulturalną i naukową.

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji