Wrocław od święta

Dni Wro­cła­wia 9 – 16. V. 1962 (aut. pla­katu: Ryszard Gachowski)

Święto Wrocławia, to jedna z ładniejszych wrocławskich imprez. Zazwyczaj ciepła czerwcowa aura, czas letniego przesilenia sprzyja spotkaniom, koncertom, przedstawieniom, występom. Kulminacja przypada na 24 czerwca – dzień św. Jana – patrona Wrocławia. Jest to także data letniego przesilenia, które w czasach pogańskich świętowano jako Noc Świętojańską, choć obrzędy trwały 21-24 czerwca. Była to noc wróżb i zabaw, na rzekach rzucano wianki, palono ogniska. Noc Świętojańska została połączona ze świętem Jana Chrzciciela – patrona wody i chrztu dopiero w czasach chrześcijańskich. Letnie przesilenie kojarzy się dziś wrocławianom zarówno z Janem Chrzcicielem jak i starymi obrzędami i legendami, które są przypominane z okazji Nocy Świętojańskiej.

Jednak nie zawsze tak było. Mało kto już pamięta, że początki obchodów czerwcowego Święta Wrocławia mają swoje źródło w majowych obchodach Dni Wrocławia organizowanych pierwotnie z okazji Wyzwolenia Miasta po II wojnie światowej. Każde święto jest uczczeniem czegoś ważnego. Obchodzone cyklicznie, jest powracaniem do prapoczątku zaistnienia pewnego zdarzenia, które ma zagwarantować zaistnienie podobnej sytuacji w przyszłości. W tym przypadku jest to istnienie miasta ocalałego po dramatach II wojny światowej. Początkowo obchody Dni Wrocławia miały charakter historyczno-polityczny i były związane z Powrotem Ziem Zachodnich do Macierzy. Święto nie miało jednak wyłącznie charakteru politycznego. Miasto Wrocław na kilka tygodni zmieniało swoje oblicze – w ramach obchodów każdego dnia odbywały się liczne imprezy kulturalne i sportowe. Można było udać się na zakupy na Targi Książki, obejrzeć niezwykłe przedmioty na Giełdzie Staroci i Osobliwości, wziąć udział w imprezach organizowanych w ramach Fabrycznego Maja, Święta Odry oraz Cepeliady, na którą przyjeżdżały folklorystyczne zespoły z Polski i z zagranicy, a twórcy i artyści tradycyjnej sztuki ludowej wystawiali swoje prace.

Większości wspomnianych imprez patronowały gazety, przede wszystkim Wieczór Wrocławia i Słowo Polskie, które odnotowywały przebieg wydarzeń na swoich łamach. Gazety stały się podstawowym, często nawet jedynym źródłem informacji o odbywających się w tamtych latach obchodach Dni Wrocławia. Ze względu na brak opracowań dotyczących tego tematu, w niniejszym tekście wymienione gazety stanowią główny materiał źródłowy. Bardzo ważnym źródłem badawczym są także gromadzone przez wiele lat bogate zbiory fotografii, plakatów, afiszy i ulotek znajdujące się w Dziale Dokumentów Życia Społecznego. Stanowią one ciekawy obraz społecznego i kulturalnego życia wrocławian. Przedstawione w tekście zagadnienia zostały wybrane jako najbardziej reprezentatywne dla obchodów Dni Wrocławia, charakteryzujące się cyklicznością i w niektórych formach zachowujące ciągłość z obchodzonym obecnie Świętem Wrocławia.

W 2014 roku Dział Dokumentów Życia Społecznego przygotował wystawę „Święto Wrocławia na plakacie”. Na wystawie zaprezentowano 32 plakaty charakteryzujące się wysokim poziomem artystycznym. 75-lecie powojennego Wrocławia to doskonała okazja, żeby przypomnieć pokazane wówczas materiały.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji