Administrator sieci i systemów IT – praca w Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ul. Szewska 37
poszukuje kandydata na stanowisko administratora sieci i systemów IT.

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko  powinien spełniać następujące wymagania:
1.    Teoretyczna i praktyczna wiedza (poparta doświadczeniem w pracy na podobnych stanowiskach, udziałem w projektach, wdrożeniami) z zakresu  sieci IP (v4. oraz podstawy v6), urządzeń sieciowych, serwerów i środowisk teleinformatycznych.

2.    Znajomość standardów wykorzystywanych w sieciach LANa)    konfiguracja i zarządzanie urządzeniami aktywnymi , w tym wiedza z zakresu zagadnień związanych z klastrowaniem urządzeń, umiejętność samodzielnego zaprojektowania  topologii sieci,
b)    diagnostyka problemów i usuwanie awarii  (wymagana znajomość narzędzi i programów do diagnostyki i monitoringu sieci),
c)    metody autoryzacji i zabezpieczania dostępu do sieci i zasobów (w tym 802.1x).

3.    Biegła  obsługa systemów Linux (w tym umiejętność tworzenia skryptów powłoki, znajomość  języków takich jak perl, php)

4.    Sieci WAN
a)    znajomość zagadnień związanych z transmisją danych  – wykorzystanie  sieci rozległych, metody transmisji w tym konfiguracja  sieci VPN,
b)    konfiguracja routingu  (sieci rozległe, Internet,  strefy w sieciach LAN),
c)    bezpieczeństwo – firewall.

5.    Zagadnienia DC
a)    utrzymanie środowiska serwerowego  (serwery fizyczne i  środowisko virtualne oparte na rozwiązaniach vmWare),
b)    środowiska serwerowe –  optymalizacja zasobów i ich monitoring,
c)    znajomość i praktyczne stosowanie standardów i dobrej praktyki w zakresie obsługi technicznej pomieszczeń DC.

Bardzo dużym atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu  baz danych (w szczególności  MySQL,) i  umiejętności kodowania (php,  JavaScript),  w szczególności wykorzystywanej do budowy/ konfiguracji interfejsów i narzędzi  wspomagających pracę  administratorów i użytkowników.

Kandydat musi  posiadać umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej, musi również posiadać umiejętności i chęć pracy z systemami otwartymi.

Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte ogłoszeniem,
2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego ogłoszeniem.
4. doświadczenie zawodowe na wymaganym stanowisku minimum 2 lata.

Wymagane dokumenty należy wysłać na adres:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ul. Szewska 37,
lub e-mail: kadry@znio.pl

ewentualnie można składać osobiście w sekretariacie Zakładu
do dnia 28 września 2015r.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów do 15 października 2015r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.